PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 27. februāris

Andra, Līva, Līvija

10503.jpeg
Foto: stylephotographs / 123RF
Rīgas maznodrošinātās ģimenes līdz 31.oktobrim var pieteikties pašvaldības atbalstam 35 eiro apmērā izglītības ieguvei. 

Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 192,09 eiro katram ģimenes loceklim.

Pabalstu piešķir vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu, savukārt sociālās korekcijas klašu audzēkņiem pabalstu piešķir bez vecuma ierobežojuma.

Pabalsta apmērs izglītības ieguves atbalstam ir 35,57 eiro katram skolniekam.

Lai saņemtu pabalstu bērna vecākam vai likumiskajam pārstāvim līdz 31.oktobrim jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā, kur jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz rakstisks iesniegums un jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija.

Šogad no 1.jūnija līdz 1.septembrim pabalsts izglītības ieguves atbalstam izmaksāts 844 rīdziniekiem 30 021 eiro apmērā no Rīgas domes budžeta līdzekļu programmas "Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem", informē aģentūra LETA.