Vidusskola Rīgas centrā ar nu jau divām skolas ēkām, vairāk nekā 130 gadu vēsturi un gandrīz 60 gadu pieredzi padziļinātā angļu valodas mācīšanā. 
  • Rīgas Centra humanitārās vidusskolas absolventi tālāk mācās tur, kur vēlas, nevis tur, kur tiek.
  • Skola ar leģendāriem un mūsdienīgiem skolotājiem, kuri daudz prasa un daudz iemāca, un var iesaistīties arī dažādās avantūrās.
  • Vairākus gadus skola ir nopelnījusi Draudzīgā aicinājuma fonda balvas par mācību sasniegumiem, pēdējos gados atzīta par labāko vidusskolu Lielo pilsētu grupā.
  • Rīgas Centra humanitārās vidusskolas ikdienu dažādo pamatīgās skolas tradīcijas – no Vidusskolas Olimpiskajām spēlēm līdz Kustību festivālam, no īpašās Skolotāju dienas līdz Krūžu festivālam. Sasniegumu sportā reizēm ir krietni vairāk nekā sasniegumu mācībās.
  • Vidusskolā tiek piedāvātas 2 programmas:
  1. Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (dabaszinības- apvienots dabaszinību priekšmetu kurss). 
  2. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (fizika, ķīmija, bioloģija- atsevišķi mācību priekšmeti)

Abās programmās angļu valoda tiek apgūta padziļināti.

  • Nokļūt līdz skolai palīdz ērts sabiedriskais transports un jaunais veloceliņš.  

Gaidām Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā, kur kastaņas nozīmē daudz vairāk nekā tikai Aesculus hippocastanum L.!

Vairāk informācijas mājaslapā; tālr. 67271333.