Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt biedrību, nodibinājumu un reliģisku organizāciju līdzdalību bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanā, rīkojot bērnu interesēm atbilstošas vasaras nometnes. Šajā konkursā prioritāri tiks atbalstītas atvērtās dienas nometnes.

Pieteikumi līdz 12.aprīlim jāiesniedz departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5.

Detalizētāku skaidrojumu par konkursa nosacījumiem un iesniedzamo veidlapu aizpildīšanu tiks sniegta 3.aprīlī gaidāmajā sanāksmē Rīgas Kongresu namā.