Dokumentu iesniegšana un izglītojamo uzņemšana 2017./2018.mācību gadam 10.klasēs notiks 12. un 13.jūnijā no plkst. 9.00 līdz 14.00.

Rīgas Juglas vidusskola uzņem skolēnus 10.klasēs šādās mācību programmās:

  • vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā, kurā tiek apgūta fizika, ķīmija, bioloģija, padziļināti matemātika un svešvalodas.
  • vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmā, kurā tiek apgūtas dabaszinības, kulturoloģija, psiholoģija un padziļināti radošums un tehnoloģijas vizuālajā komunikācijā (kustībā, foto, video), svešvalodas.

Vairāk informācijas skolas mājaslapā vai zvanot pa tālruni 67533664.

Adrese: Kvēles ielā 64, Rīga, LV-1011.