PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 28. maijs

Vilhelms, Vilis

7661.jpeg
Foto: rimdream / 123RF
Rīgas vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas komisija atbalstīja ieceri Rīgas 34.vidusskolai pievienot Rīgas 68.vidusskolu, lai mācībām izmantotu abas ēkas.

Rīgas 34.vidusskolā mācās 1031 skolēns, turklāt katru gadu šajā skolā otrajā maiņā mācās vairāk nekā 90 skolēnu. Līdz ar to skola nevar nodrošināt sanitāri higiēnisko normu prasības par telpu platību uz vienu izglītojamo. Telpu trūkuma dēļ skolā nav iespēju uzreiz pēc stundām organizēt konsultācijas un nodrošināt individuālo darbu ar bērniem. Tajā pašā laikā netālu esošajā Rīgas 68.vidusskolā ir tikai 323 skolēni. Rīgas 68.vidusskolas izglītības programmu īstenošana tiks nodota Rīgas 34.vidusskolai, informē ziņu aģentūra LETA.

Rīgas vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas komisija apsvēra veicamos pasākumus, lai samazinātu otrās maiņas skolēnu skaitu arī citās skolās. Tiks likvidēta otrā maiņa Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā, kas atrodas Krišjāņa Barona ielā 97A, 1. un 2. klašu skolēniem nodrošinot telpas turpat netālu - Barona ielā 116. Patlaban šajā skolā otrajā maiņā mācās 211 skolēni. Tiks meklēta iespēja piesaistīt ES fondu līdzfinansējumu, lai paplašinātu telpas Rīgas Franču licejam, kas atrodas Mēness ielā 8, jo šeit otrajā maiņā mācās 134 skolēni.

Rīgas vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas komisijas sēdē tika akceptēti arī skolu tīkla pilnveides virzieni 2015.-2020.gadam. Tie paredz nodrošināt vispārējās pamatizglītības pieejamību, izmantojot esošās skolas ēkas, sekmēt tādu vidusskolu attīstību, kurās tiek īstenotas divas un vairāk programmas, veicināt skolu izvietošanu izglītības procesa nodrošināšanai piemērotās telpās, mazināt skolu pārpildījumu, atbalstīt vakara (maiņu) vidusskolu sadarbību ar profesionālās izglītības iestādēm.

Lai veicinātu skolu izvietošanu piemērotās ēkās, tika nolemts gatavot Rīgas domes lēmumprojektu par Rīgas 24.pamatskolas un Rīgas 32.vidusskolas reorganizāciju, izveidojot jaunu izglītības iestādi, kas atradīsies Viļānu ielā. Rīgas 24.pamatskolā mācās 375 skolēni, bet Rīgas 32.vidusskolā - 244 audzēkņi. Tā kā Rīgas 24.pamatskolas ēka atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes, tai nav iespējams veikt nekādus būtiskus ēkas un apkārtnes labiekārtošanas darbus.

Lēmumprojektu par skolu tīkla pilnveides pasākumiem skatīs Izglītības, kultūras un sporta komiteja, bet galīgo lēmumu pieņems Rīgas dome.