PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 23. jūlijs

Magda, Magone, Mērija

10289.jpeg
Foto: ocusfocus / 123RF
Rīgas domes Labklājības departaments aicina rīdziniekus iesniegt iesniegumus par pabalstu izglītības ieguves atbalstam. 

Atbalsts sniedzams saskaņā ar Rīgas domes 15.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.202 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā”, informē Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītāja Lita Brice.

Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei, un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz EUR 192.09 katram ģimenes loceklim, kā arī atbilst pārējiem šo saistošo noteikumu kritērijiem.

Pabalstu piešķir vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu, kā arī sociālās korekcijas klašu audzēkņiem, kuriem pabalstu piešķir bez vecuma ierobežojuma. Pabalsts - izglītības ieguves atbalstam - apmērs ir 35,57 EUR katram skolniekam.

Lai saņemtu pabalstu,  bērna vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis līdz 2016. gada 31. oktobrim vēršas Rīgas Sociālajā dienestā,  kur  ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz rakstisks iesniegums un jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija.

2015. gadā pabalstu izglītības ieguves atbalstam saņēma 2 349 rīdzinieki. Kopumā 2015. gadā pabalstam izglītības ieguves atbalstam izlietoja EUR 83 530 EUR  no Rīgas domes budžeta līdzekļu programmas „Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem”. 2016. gada jūnijā pabalsts izglītības ieguves atbalstam izmaksāts 46 rīdziniekiem EUR 1636,22 apmērā.

Informāciju par sociālā darba speciālistu pieņemšanas laikiem un atbildes uz jautājumiem par sociālajiem pakalpojumiem un sociālajiem pabalstiem Rīgas pašvaldībā var saņemt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, P,O,T,C no 9:00 – 17:00 un Pt no 9:00 – 16:00.

Papildu informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt Labklājības departamenta mājaslapā.

Darba dienās darba laikā informāciju var saņemt pa Rīgas Sociālā dienesta tālruni 67105048.