PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 21. jūlijs

Meldra, Meldris, Melisa

10115.jpeg
Foto: Ivara Šļivkas birojs
Pretendentu reģistrācija 2016./2017. mācību gadam notiks 10.jūnija un 13.jūnijā. Uzņemšanas rezultātus paziņos 14.jūnijā.

Skolēnus, kuru sekmes visos mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos nav zemākas par 7, uzņem bez konkursa. Pārējo skolēnu uzņemšana notiek konkursa kārtībā, ņemot vērā vidējo vērtējumu pamatizglītības sekmju izrakstā un vidējo vērtējumu gada un valsts pārbaudes darbā latviešu valodā, Latvijas vēsturē, matemātikā, pirmajā svešvalodā.

2016./2017. mācību gadā uzņems trīs 10.klases.

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmai ir 2 varianti:

  • A variantā padziļināti apgūst latviešu valodu un literatūru;
  • B variantā - matemātiku un fiziku.

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmā sabiedriskajās attiecībās:

  • apgūst vispārizglītojošos mācību priekšmetus (tajā skaitā dabaszinības, nevis fiziku, ķīmiju, bioloģiju), priekšmetus ar profesionālu ievirzi (tajā skaitā sabiedriskās attiecības, mārketings, ievads likumdošanā, prezentācijas māksla u.c.);
  • sabiedrisko attiecību programma ir noderīga jebkura virziena studiju programmās, bet īpaši tiem, kuri studēs komunikāciju zinātnes, ekonomiku, jurisprudenci, mākslas un kultūras zinātnes.

Mācību laikā skolēni aizstāv zinātniski pētniecisko darbu vai veido mācību uzņēmumu (SMU).

Skolēniem ir iespējas aktīvi iesaistīties skolas pašpārvaldes darbā, mākslinieciskās pašdarbības, teātra studijas, sporta, eksakto zinātņu u.c. pulciņos.

Plašāka informācija par skolu:
mājaslapā,
tālrunis: 67553262,
e-pasts: [email protected],
adrese: Aizkraukles iela 14, Rīga, LV-1006.