Ja Tev ir vēlme mācīties modernās un mūsdienīgās laboratorijās, sadarboties ar pieredzējušiem un radošiem pedagogiem, piedalīties aktīvā un aizraujošā ģimnāzistu dzīvē - kļūsti Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas ģimnāzistu!

Ģimnāzijas Vispārējās vidējās izglītības programmas (10.-12.klasēm) saturs tiek īstenots astoņos mācību priekšmetu komplektos:

  • Ekonomika, starptautiskās attiecības un politoloģija (padziļināti – Angļu valoda II, Vēsture  II, Sociālās zinātnes II);
  • Ekonomika un finanses (padziļināti – Angļu valoda II, Matemātika II, Sociālās zinātnes II)
  • Mediji un producēšana (padziļināti – Angļu valoda II, Vēsture II, Kultūra un māksla II);
  • Vispārīgā medicīna (padziļināti – Angļu valoda II, Ķīmija II, Bioloģija II);
  • Medicīniskās tehnoloģijas (padziļināti – Angļu valoda II, Ķīmija II, Fizika II);
  • Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas (padziļināti – Angļu valoda II, Matemātika II, Programmēšanas II);
  • Inženierzinātnes (padziļināti – Angļu valoda II, Matemātika II, Fizika II);
  • Dizains un informācijas tehnoloģijas (padziļināti – Angļu valoda II, Matemātika II, Dizains un tehnoloģijas II)

 

Lai iestātos 10.klasē pretendentiem jākārto apvienotie iestājpārbaudījumi 2022.gada 3.jūnijā.

Papildus informāciju meklējiet ģimnāzijas mājas lapā  vai zvanot pa tel. (+371) 67570888,  (+371) 67511201.

Reklāmraksts