Pagaidām IZM pedagogu darba samaksas modeļa izstrādes darba grupai piedāvā apspriest pirmos iespējamos variantus. Tie paredz, ka vidusskolas klasi republikas nozīmes pilsētas skolā varētu atvērt, ja tajā pieteiksies 22 bērni, reģionālās nozīmes attīstības centros - 18 bērni, bet novados - 14 bērni, informē ziņu aģentūra LETA.

Klašu atvēršanas kontekstā klātesošie sprieduši arī par to, ka Pierīgas novadi varētu tikt attiecināti uz reģionālās nozīmes attīstības centriem, jo, kā liecina statistikas dati, Pierīgas izglītības iestādēs mācās liels bērnu skaits un būtu nekorekti uz to attiecināt novadiem paredzēto skolēnu skaita minimumu.

Darba grupas locekļi, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji sprieda par to, ka, pieņemot lēmumu par skolēnu skaita minimuma noteikšanu, kā arī Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam noteiktajiem principiem skolu tīkla sakārtošanai, būtu jāizskata arī izņēmuma gadījumi.

Par vienu no tādiem tika saukta, piemēram, Ugāles vidusskola. Darba grupas pārstāvis uzsvēra, ka gadījumā, ja šajā skolā nevarētu atvērt 10.klasi, jo būtu nepietiekams skolēnu skaits, tad reģionā starp Ventspili un Talsiem vairs nebūtu nevienas vidusskolas. Tādējādi tiktu ierobežotas skolēnu tiesības uz izglītību.

Darba grupas locekļi norādījuši, ka, lai gan šādu gadījumu Latvijā neesot daudz - iespējams, aptuveni desmit -, šādu skolu liktenis un izglītojamo turpmākās iespējas ir jāizvērtē atbilstoši papildu kritērijiem, par kuriem vēlāk varētu notikt diskusijas. Daži no šiem kritērijiem varētu būt attālums līdz tuvākajai skolai, kā arī atrašanās vieta.