Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) aicina sociālos un sadarbības partnerus, kā arī citus interesentus iepazīties ar piedāvātajām izmaiņām un sniegt savu viedokli, informē IZM pārstāve Laura Zaharova.

Lai nodrošinātu priekšnosacījumus pedagogu darba samaksas modeļa ieviešanai un skolu tīkla sakārtošanai, paredzēts proporcionāli mainīt izglītības pakāpju finansēšanas izmaksas, nosakot šādus koeficientus:

  • bērnu skaitam pirmsskolas grupās – 0,75;
  • 1.-4. klases skolēnu skaitam – 0,8. Ja skolēnu skaits pamatizglītības pakāpē (izņemot vidējās izglītības iestādes) ir 100 skolēni un mazāk, koeficients ir 1;
  • 5.–6.klases skolēnu skaitam – 1;
  • 7.-9.klases skolēnu skaitam – 1,05;
  • 10.–12.klases skolēnu skaitam – 1,2.

Savukārt skolēnu skaitam vakara (maiņu) vispārējās izglītības programmās tiek piedāvāts piemērot koeficientu 0,75, neklātienes, tai skaitā tālmācības, vispārējās izglītības programmās - koeficientu 0,5.

Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam kā viens no mērķiem minēts institucionālā tīkla sakārtošana, norādot, ka vispārējā vidējā izglītība (10.-12.klase) koncentrējama reģionālas nozīmes pilsētās un novadu centros. Noteikumu projektā ietverts tiesiskais regulējums, kas nosaka, ka novadu un republikas pilsētu pašvaldības nepārdala mērķdotāciju, lai nodrošinātu tās administratīvajā teritorijā esošo izglītības iestāžu pedagogu darba samaksu vidējās izglītības pakāpē, ja skolēnu skaits 10.klasē ir mazāks par tālāk minēto skaitu novados, novadu pilsētās un republikas pilsētās.

Pašvaldībai būs jānodrošina līdzfinansējums pedagogu atalgojumam, ja, atverot 10.klasi, skolēnu skaits klasē ir mazāks:

  • novados par 14 skolēniem;
  • novadu pilsētās un konkrētos novados par 18 skolēniem;
  • republikas pilsētās par 22 skolēniem.

Ministrija plāno 21 novada pilsētai un 12 novadiem palielināt normētā skolēnu skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi no 8,12 uz 9.