Tikai otrdien valdība augstskolai deleģēja doktora zinātniskā grāda piešķiršanas tiesības pedagoģijā, bet iepriekš bija nelikumīgi izsniegti diplomi par doktora grāda iegūšanu astoņām personām, vēsta ziņu aģentūra LETA.

RPIVA Sabiedrisko attiecību un informācijas daļas vadītāja Ligita Āzena pastāstīja, ka tika vakar sasaukta Promocijas padomes sēde, kurā apstiprināja padomes priekšsēdētāju un sekretāri, kā arī lēma par tālāko rīcību. Patlaban vēl nav zināms konkrēts laika grafiks darbu atkārtotai aizstāvēšanai.

Augstskolas pārstāve uzsvēra, ka aizstāvēšana notiks atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtību un kritērijiem.

Jau ziņots, ka Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) veiktajās pārbaudēs bija secinājis, ka RPIVA nebija tiesīga sākt Pedagoģijas promocijas padomes darbību, tostarp izveidot Pedagoģijas promocijas padomi un apstiprināt tās nolikumu. "Šādā situācijā arī RPIVA Pedagoģijas promocijas padomes pieņemtie lēmumi atzīstami par neleģitīmiem," akcentēja IKVD.