Tās uzdevums būs sagatavot skolēnus tālākajām studijām inženierzinātņu jomā. Jau tagad interesentiem ir iespēja iepazīties ar skolas mājaslapu, kā arī piedalīties pirmajā skolas rīkotajā konkursā Torņu spēles, E-klasi informēja RTU pārstāve Baiba Roga.

IZV piedāvās apgūt Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu. Pirmajā gadā skolā konkursa kārtībā no skolas budžeta līdzekļiem finansētajās vietās tiks uzņemti 22 skolēni 10. klasē, garantējot viņiem arī bezmaksas vietas RTU dienesta viesnīcā.

“Izjūtot atbildību par inženiertehnisko zinātņu attīstību Latvijā, mēs vēlamies dot iespēju talantīgiem jauniešiem padziļināti apgūt eksaktās zinātnes, tā nopietni sagatavojoties inženierzinātņu studijām. Īpaša uzmanība mācību procesā būs veltīta skolēnu zinātniskajam darbam RTU fakultātēs, tā jau skolas solā ieinteresējot jauniešus par pētniecību un audzinot jaunu zinātnieku paaudzi,” saka RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis.

Papildus vispārējās vidējās izglītības ieguvei IZV audzēkņi varēs baudīt priekšrocības, ko nepiedāvā citas vidusskolas. Piemēram, skolēniem būs iespēja strādāt RTU laboratorijās un klausīties RTU mācībspēku un nozares vadošo pētnieku vieslekcijas. Skolēni varēs arī noklausīties un nokārtot atsevišķus RTU studiju kursus, iegūstot kredītpunktus. Ja IZV absolventi izvēlēsies studēt RTU, viņi iegūtos kredītpunktus varēs izmantot, lai ātrāk iegūtu bakalaura grādu. Skolēni varēs iesaistīties arī citās RTU piedāvātajās aktivitātēs, piemēram, Robotikas, Elektrotehnikas un Elektronikas klubos, RTU mākslinieciskajos kolektīvos un izmantot RTU sporta resursus.

Jau patlaban 7.–9. klases skolēniem ir iespēja iemēģināt roku IZV piedāvātajās aktivitātēs un piedalīties konkursā Torņu spēles, kas notiek no 14. janvāra līdz 27. februārim. Vairāk par konkursu un skolu iespējams uzzināt IZV mājaslapā.