PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 25. jūnijs

Maiga, Milija

11124.jpeg
Foto: rido / 123RF
Saeimā iecerēts rīkot semināru par riskiem un ieguvumiem, īstenojot izglītības satura reformu.

Semināra "Kompetenču pieeja praksē" mērķis būs sniegt sabiedrībai informāciju par izglītības satura reformu.

Pasākuma rīkošanu parlamenta Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā rosinājusi komisijas priekšsēdētāja Ilze Viņķele, un priekšlikums ir saņēmis konceptuālu atbalstu no Saeimas Prezidija.

31.martā paredzētā semināra mērķis ir diskusija par kompetenču pieejas ieviešanu praksē. "Strauji mainīgās globālās tendences un pētījumi izglītībā rāda, ka nepieciešamas nozīmīgas izmaiņas mācību saturā, mācīšanas pieejā un vērtēšanā," skaidro I.Viņķele.

Pašlaik notiek mūsdienu prasībām atbilstoša kompetenču pieejā veidota mācību satura vispārējā izglītībā izstrāde un aprobēšana, tāpēc par šo procesu nepieciešamas profesionālas diskusijas, norāda Izglītības komisijas pārstāvji.

Seminārs tiek organizēts sadarbībā ar Neatkarīgo izglītības biedrību, Eiropas Kustību Latvijā un biedrību "Līdere", informē aģentūra LETA.

Valsts izglītības satura centrs ir sniedzis skaidrojumu "kompetences" jēdzienam mācību saturā. Kompetence ietver vairākas lietas - indivīda gatavību darbībai mūsdienu mainīgajā pasaulē, spēja izmantot zināšanas, prasmes un paust attieksmi, risinot problēmas mainīgās situācijās, un spēja adekvāti lietot mācīšanās rezultātu noteiktā kontekstā. Atšķirībā no jēdziena "prasme" kompetence ir kompleksa, tā ietver zināšanas, prasmes un attieksmes.

E-klase jau informēja, ka Valsts izglītības satura centrs (VISC) 2016. gada nogalē ir uzsācis apjomīgu projektu kompetenču pieejā balstīta mācību satura izstrādei un ieviešanai. Projektu īstenos Valsts izglītības satura centrs. Projektā piedalīsies sadarbības partneri: republikas pilsētu un novadu pašvaldības, iesaistot mācību satura aprobācijā vairāk nekā 1700 3 pedagogu no 80 izglītības iestādēm visā Latvijā; augstākās izglītības iestādes, kuras īsteno pedagoģijas studiju programmas; Strazdumuižas internātvidusskola-attīstības centrs un Latviešu valodas aģentūra.

Projekta mērķa sasniegšanai plānotais attiecināmais finansējums ir 13 960 884 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 11 866 751 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums – 2 094 133 eiro.

Projekts tiek īstenots 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1.pasākuma “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” ietvaros. Projekts ilgs 60 mēnešus no 2016.gada 17.oktobra līdz 2021.gada 17.oktobrim.

2016.gada nogalē jaunā kompetenču pieejā balstītā mācību satura aprobācijai bija pieteikušās vairāk nekā 220 pirmsskolas izglītības iestādes un vispārizglītojošās skolas.

Minēto izglītības iestāžu skaitu aprobācijas procesam nominēja 97 pilsētu un novadu pašvaldības.