PIESLĒDZIES E-KLASEI

Piektdiena, 2024. gada 31. maijs

Alīda, Jūsma

Sākas pieteikšanās pieaugušo neformālās izglītības balvai “Saules laiva”
Sākas pieteikšanās pieaugušo neformālās izglītības balvai “Saules laiva”
Foto: IZM
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un EPALE Latvija Nacionālais atbalsta dienests izsludina 2021. gada pretendentu pieteikšanos Pieaugušo neformālās izglītības ceļojošajai balvai “Saules laiva”, kas šogad noritēs jau sesto gadu. Pieteikšanās - līdz 1. novembrim.

Pieteikties balvai aicinātas izglītības iestādes un organizācijas, kas darbojas neformālās pieaugušo izglītības jomā, nodrošinot nemainīgi kvalitatīvu mācību procesu un veicinot pieaugušo neformālās izglītības attīstību Latvijā. Pieteikumus var iesniegt pašvaldības domes priekšsēdētājs, pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs un pieaugušo neformālās izglītības iestādes vadītājs (par savu vai citu pieaugušo izglītības iestādi).

Balvas pretendentu var izvirzīt arī mācību dalībnieki, kas papildinājuši savas prasmes kādā no neformālās izglītības programmām un vēlas izcelt augstvērtīgu pasniedzēju un izglītības iestādes darbu. Ja balvas pretendentu izvirza izglītības saņēmēji, ierosinājums jāparaksta vismaz desmit attiecīgās mācību grupas sastāvā reģistrētiem cilvēkiem.

Ar Pieaugušo neformālās izglītības ceļojošās balvas nolikumu var iepazīties IZM tīmekļvietnē, bet pieteikuma anketa lejupielādēšanai atrodama šeit.

Pieteikumā jānorāda:

• pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, dibināšanas gads;

• pretendenta vadītājs (vārds, uzvārds), kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, e-pasts, tālruņa numurs);

• pretendenta darbības mērķis pieaugušo neformālajā izglītībā;

• darba pieredzes pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanā apraksts;

• pretendenta īstenotās pieaugušo neformālās izglītības programmas (nosaukums, īstenošanas laiks, dalībnieku skaits (cik uzsākuši un cik pabeiguši izglītības programmu apguvi)) pēdējo trīs gadu laikā;

• pretendenta lielākie sasniegumi pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanā pēdējā gada laikā;

• pretendenta nozīmīgākie sadarbības partneri, to loma pieaugušo neformālās izglītības īstenošanā;

• pretendenta iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts;

• pretendenta ilgtspējīgas darbības nodrošināšanas stratēģija.

Aizpildītu pieteikumu jāiesniedz rakstveidā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi [email protected]. Atcerieties, ka pieteikšanās termiņš ir 1. novembris un pēc šī datuma saņemtie pieteikumi netiks izskatīti.

Ar pagājušā gada balvas nominantiem un apbalvošanas pasākumu var iepazīties šeit.

Pieaugušo neformālās izglītības balva “Saules laiva” dibināta, lai izteiktu Izglītības un zinātnes ministrijas atzinību par nozīmīgu ieguldījumu pieaugušo neformālās izglītības procesa veicināšanā un kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā, kā arī atbalsta sniegšanā mācībās pieaugušo neformālās izglītības ietvaros. Balva tiek piešķirta IZM Erasmus+ projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” ietvaros.