PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 17. jūnijs

Artis, Artūrs

12306.jpeg
Foto: Pressmaster / 123RF
Valdība pirms pāris nedēļām aiz slēgtām durvīm vienojās veikt apropriācijas pārdali 231 000 eiro apmērā IZM darbinieku darba samaksai.

Dotāciju pārdale veikta, lai celtu Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) kapacitāti.

Septembrī Ministru kabineta sēdes slēgtajā daļā, uzklausot informatīvo ziņojumu par fiskālās telpas pasākumiem un izdevumiem prioritārajiem pasākumiem valsts budžetam 2018.gadam un ietvaram 2018.-2020.gadam, tika lemts atbalstīt IZM priekšlikumu par finansējuma pārdali 2018.gadā un turpmāk ik gadu no dotācijas brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4.klases izglītojamiem 231 111 eiro apmērā, par attiecīgo finansējumu palielinot izdevumus atlīdzībai IZM kapacitātes stiprināšanai. Valdība toreiz noteica, ka minētās pārdales rezultātā IZM nebūs pamata pieprasīt papildu finansējumu brīvpusdienu nodrošināšanai.

IZM aģentūrai LETA uzsvēra, ka 2018.gadā un turpmākajos gados finansējumu skolēnu brīvpusdienām saņems visi 1.-4.klaši skolēni atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem par kārtību, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai.

Kā skaidroja ministrijā, ņemot vērā demogrāfiskās tendences, 2018.gadā un arī turpmākajos gados šajā budžeta pozīcijā ir vērojams finanšu līdzekļu pārpalikums, savukārt budžeta izpildes laikā "var rasties objektīvi pamatotas atšķirības starp plānoto un faktisko situāciju". Līdz ar to, lai elastīgi uz to reaģētu, paredzēta iespēja veikt apropriāciju izmaiņas, tādējādi nodrošinot iespēju budžeta izpildītājiem analizēt konkrēto situāciju un pārdalīt budžeta resursus tā, lai atbilstoši situācijai maksimāli efektīvi sasniegtu uzstādītos mērķus.

IZM novērojusi, ka valsts pārvaldē ir ļoti krasas atalgojuma atšķirības, un IZM darbinieku atalgojums, salīdzinot ar citām valsts pārvaldes iestādēm, nav konkurētspējīgs, tāpēc ministrijā esot liela kadru mainība, regulāri tiekot izsludināti amatu konkursi, kas beidzas bez rezultātiem, "tādējādi radot draudus kvalitatīvai un savlaicīgai doto uzdevumu veikšanai".

IZM darbība ietver piecas dažādas politikas jomas, ministrijas pārraudzībā ir liela apjoma gan valsts budžeta, gan ES programmas un projekti, tāpat tiek veiktas vērienīgas reformas izglītībā, kuru īstenošanai nepieciešama efektīva, profesionāla un uz rezultātu vērsta darbinieku komanda.

Tādējādi saskaņā ar valdības 14.septembra sēdē nolemto ir veikta līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas "Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.,2.,3. un 4. klases izglītojamiem", lai stiprinātu IZM kapacitāti.