"Katrs komisijas loceklis raujas uz savu pusi, redzot tikai savu nozari," norādot uz lielo iesaistīto pušu un dalībnieku skaitu, atzina arodbiedrības eksperte sociāli ekonomiskos jautājumos Ilze Priževoite. Jauna atalgojuma modeļa izveidošanai nav jāvadās pēc individuālā labuma, viņa norāda, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) darba grupa vakar izvērtēja priekšlikumus jaunā pedagogu darba samaksas aprēķināšanas modeļa pilnveidei, ko līdz 31.martam iesniedza darba grupas locekļi. Kopumā saņemti 19 priekšlikumi no 16 institūcijām, informēja darba grupas vadītājs, IZM parlamentārais sekretārs Andis Geižāns.

"Saņemtie priekšlikumi skar gan vispārējās, gan profesionālās, gan interešu izglītības jautājumus. To iesniedzēji ir centušies piedāvāt, viņuprāt, labāko risinājumu, lai nodrošinātu taisnīgu pedagogu darba samaksu un arī tās paaugstināšanas iespējas," atzina A. Geižāns.

Sanāksmes gaitā dalībnieki apsprieda iesniegtos priekšlikumus, kur daļa atbalsta jauna darba samaksas modeļa izstrādi, bet daļa iestājas par pašreizējā - nauda seko skolēnam - pilnveidi, un diskutēja par piedāvātajiem risinājumiem.

I. Priževoite norādīja, ka iepriekš izstrādātais "nauda seko skolēnam" modelis nav bijis izstrādāts līdz galam, tāpēc šādas situācijas atkārtošanās nevar tikt pieļauta. LIZDA pārstāve uzsvēra, ka naudai vajadzētu sekot pašvaldībai, nevis skolai, lai nenostādītu mazās skolas situācijā, ka pašvaldībām jālemj par to reorganizāciju vai slēgšanu.

LIZDA pārstāve atklāja, ka arodbiedrība IZM iesniedza savu redzējumu, kādam būtu jābūt pedagogu finansēšanas modelim, kurā uzsvērts, ka līdz šim pedagogi nesaņēma pilnīgu apmaksu par darbu. Pedagogi saņēmuši apmaksu par kontaktstundām, kas bija 24,5 stundas nedēļā 48,44 reāli nostrādāto stundu vietā. Tāpat LIZDA norādīja, ka esošā tarifikācijas sistēma ir novecojusi, tāpēc būtu jāievieš definēts darba laiks 40 stundu apjomā.

Pabeigt priekšlikumu izstrādi jaunajam darba samaksas modelim un atalgojuma paaugstināšanas grafikam darba grupa plānojusi līdz 15.maijam, kad tos iesniegs izvērtēšanai IZM vadībai.

I. Priževoite norādīja, ka modeļa izstrādei atvēlētais laiks ir ļoti īss, tāpēc grūti paredzēt rezultātu. "Sistēma ir ļoti plaša, un ir mēnesis laika. Vai to reāli var izdarīt?" jautājusi LIZDA pārstāve.