Semināra mērķis ir sniegt praktiskas zināšanas pieaugušo izglītotāju darbā, definēt problēmas un rast risinājumus, cita starpā iepazīstoties ar jēdzieniem „andragoģija”, „pieaugušo izglītība”, „pedagoģija”, definējot mācīšanās rezultātus un pieaugušo mācīšanās specifiku, apskatot motivācijas nozīmi un apgūstot dažādas formas un metodes labāku mācīšanās rezultātu sasniegšanai. Nodarbībā tiks izmantotas gan interaktīvas metodes, gan grupu darbs. Dalībniekiem jābūt gataviem aktīvi iesaistīties un dalīties savā pieredzē un ieteikumos.

Semināru vadīs Ilze Ivanova - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļas profesore, andragoģijas pasniedzēja. EPALE Latvijas komandas veiktajās lietotāju aptaujās Ilze Ivanova atkārtoti tika norādīta kā vēlamā lektore.

Semināra mērķauditorija ir pieaugušo izglītotāji. Semināra dalībnieki tiks apstiprināti, izvērtējot anketā norādīto motivāciju, pieredzi un saistību ar pieaugušo izglītības jomu, un apstiprinājums dalībai tiks nosūtīts katram atsevišķi pēc pieteikšanās laika beigām. Tiks veikts arī semināra ieraksts, kas vēlāk būs pieejams EPALE slēgtajā grupā.

Pieteikšanās pēdējā diena ir 2021. gada 24. jūnijs.

Lai uzzinātu vairāk un pieteiktos semināram, apmeklē šo saiti.

Dalība EPALE organizētajās aktivitātēs un EPALE platformā ir bez maksas.

Izglītības un zinātnes ministrijas Erasmus+ projekts “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” nodrošina EPALE darbību latviešu valodā, veicinot nacionālā satura veidošanu, nodrošinot diskusiju un pieredzes apmaiņas vidi Latvijas pieaugušo izglītības profesionāļiem kā valsts mērogā, tā arī starptautiski.