PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 22. jūlijs

Marija, Marika, Marina

Skola2030_KP_WEB_live (1).png
Foto: Publicitātes foto
Lai palīdzētu sagatavoties pilnveidotā satura un pieejas ieviešanai šoruden visās pirmsskolās Latvijā, Skola2030 ceturtdien, 14. martā rīko konferenci par pirmsskolas jautājumiem – “Darbojos, izzinu – mācos ar prieku”.

Uz konferenci klātienē Valmierā pulcēsies ap 600 pirmsskolas pedagogu no visas Latvijas, taču tiešraidē to ikvienam būs iespējams skatīties un klausīties Skola2030 Facebook lapā. Ar tiešraides programmu var iepazīties šeit.

Konferences mērķis ir nostiprināt izpratni un veidot dialogu par pirmsskolas mācību saturu un pieeju, par skolotāja lomu kā mācību procesa virzītāju, kurš bērniem dod iespēju pašiem pētīt, jautāt, meklēt atbildes, sadarboties un mācīties ar prieku. Runāsim par bērna apzinātas un aktīvas rīcībspējas veicināšanu, par pētniecības pamatiem un izpratnes veidošanu par pasauli un zinātnēm pirmsskolā, par valodas attīstību un sagatavotību skolai, par caurviju prasmēm un vērtībām, svētku svinēšanu un vecāku lomu; pieredzē dalīsies pilotskolu pārstāvji.     

Atklāšanas runu teiks Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) parlamentārā sekretāre Anita Muižniece un VISC vadītājs Dr. hist. Guntars Catlaks. Par pirmsskolas izglītības jautājumiem runās Starpnozaru izglītības inovāciju centra direktore un vadošā pētniece un Skola2030 konsultante mācību satura izstrādē Dr. paed. Dace Namsone, Daugavpils Universitātes docente un Skola2030 valodu mācību jomas satura izstrādes eksperte, Dr. paed.Sandra Zariņa, Skola2030 pirmsskolas pedagogu profesionālās pilnveides vecākā eksperte un PPII “Maziņš kā jūra” dibinātāja Arita Lauka, britu vieslektore, skolotāja praktiķe, skolas vadītāja un izglītības konsultante, izglītības centra “Ceļš uz nākotnes izglītību” (Pathways to Future Education) dibinātāja Mg. sc. Patrīcija Herberta(Patricia Herbert). Noslēgumā runās Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja PhD Zane Oliņa.

Konferenci organizē Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotais ESF projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030), kura mērķis ir izstrādāt, aprobēt un pēctecīgi ieviest Latvijā pilnveidotu vispārējās izglītības saturu un mācīšanās pieeju no pirmsskolas līdz vidusskolai, lai bērni iegūtu mūsdienās vajadzīgās zināšanas, prasmes un attieksmes.

Konferences ieraksti saglabāsies Skola2030 Youtube kanālā, kur tos būs iespējams noskatīties ikvienam ērtā laikā. Šī ir jau piektā Skola2030 organizētā konference par pilnveidoto mācību saturu un pieeju.

Atbalsta British Council pārstāvniecība Latvijā, Swedbank un Valmieras pilsēta.

Par projektu

Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta Nr. 8.3.1.1./16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai no pirmsskolas līdz vidusskolai, kas ļaus skolēniem attīstīt dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes. Projekts ietver mācību satura izstrādi un aprobāciju, mācību programmu, mācību un metodisko līdzekļu izstrādi, t. sk. bērniem ar speciālām vajadzībām vai veselības traucējumiem. Projekts nodrošina profesionālo pilnveidi pedagogiem, t. sk. 100 pilotskolu pedagogu komandām, un visu izglītības iestāžu vadības komandām un veido izglītībai paredzētu digitālo resursu krātuvi. Projektu VISC īsteno sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, Latvijas Universitāti, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, Liepājas Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Latviešu valodas aģentūru, Strazdumuižas internātvidusskolu – attīstības centru vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem un pašvaldībām, kuru izglītības iestādes piedalās mācību satura aprobācijā.