Sēdē šis jautājums tiks skatīts pēc Rīgas 49.vidusskolas vadības lūguma, pastāstīja Izglītības kvalitātes dienesta (IKVD) vadītāja Inita Juhņēviča.

Dienests nesen par šī apzīmējuma lietošanu 49.vidusskolā saņēma sūdzību. Dienests sniedza savu atzinumu, bet skolas vadībai joprojām neesot skaidrs tā lietojums, tāpēc tā vērsusies arī Saeimā, vēsta ziņu portāls TVNET.

IKVD mājas lapā atrodamā informācija liecina, ka šo apzīmējumu var izmantot informatīviem ierakstiem, taču tas nav pielīdzināms un nevar ietekmēt vērtējumu un gala vērtējumu, jo nav ietverts izglītojamo iegūtās izglītības vērtēšanas pamatprincipos un kārtībā, kas noteikta Ministru kabineta noteikumos par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un Ministru kabineta noteikumos par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem.

Vienlaikus apzīmējums nav vērtējuma var tikt lietots liecībās, jo, piemēram, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi minēto, ja gada vērtējums nav saņemts, tas var būt par pamatu izglītojamo atstāšanai uz otro gadu var arī par pamatu, lai noteiktu papildu mācību pasākumus jeb konsultācijas un pēcpārbaudījumus.