PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 22. jūlijs

Marija, Marika, Marina

7910.jpeg
Foto: stockbroker / 123RF
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādājusi grozījumus Ministru kabineta noteikumos par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas kritērijiem.

Noteikumi papildināti ar prasībām izglītības kvalitātes nodrošināšanai un ierosināts samazināt nepieciešamo skolēnu skaitu 10.-12.klasē valsts ģimnāzijas statusa iegūšanai un saglabāšanai.

Grozījumu mērķis ir stiprināt valsts ģimnāziju nozīmi un veicamās funkcijas kā reģionālās nozīmes metodiskajiem centriem, informē IZM pārstāve Laura Zaharova.

Plānotās izmaiņas veicinās valsts ģimnāziju izglītības kvalitātes paaugstināšanu. Turpmāk valsts ģimnāzijas statusu varēs iegūt tā izglītības iestāde, kurā iepriekšējos divus mācību gadus skolēnu mācību sasniegumu vidējais procentuālais novērtējums centralizētajos eksāmenos ir bijis vismaz par 10% augstāks nekā valsts vidējais centralizēto eksāmenu procentuālais novērtējums un vismaz par 5% augstāks nekā attiecīgā plānošanas reģiona centralizēto eksāmenu vidējais procentuālais novērtējums. Grozījumu projektā precizētas arī valsts ģimnāzijai noteiktās pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra funkcijas.

Ņemot vērā demogrāfisko situāciju valstī, kad vidusskolas posmā samazinās skolēnu skaits, sagatavotajā noteikumu grozījumu projektā „Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji” noteikts, ka uz valsts ģimnāzijas statusu var pretendēt izglītības iestāde, kuras 10. līdz 12.klasē mācās ne mazāk par 250 skolēniem Rīgā, ne mazāk par 180 skolēniem republikas pilsētās, izņemot Rīgu, un ne mazāk par 120 skolēniem administratīvajās teritorijās, izņemot republikas pilsētas.

Ministrijas izstrādāto noteikumu grozījumu projektu plānots skatīt kādā no tuvākajām Ministru kabineta sēdēm.