Šī ir iespēja tikai piecpadsmit mācību iestādēm šogad iepazīties ar aktuālākajiem vides jautājumiem, to iespējamajiem risinājumiem un veiksmīgu argumentāciju divu mācību stundu garumā.

Pieteikšanās līdz 4. novembrim, reģistrējoties šeit.

Semināra pirmajā daļā Pasaules Dabas Fonds sniegs ieskatu par vides un dabas jautājumu aktualitāti šobrīd un problēmu iespējamajiem risinājumiem. Savukārt otrajā daļā jauniešu uzdevums būs iepazīties ar veiksmīgas argumentācijas un kritiskās domāšanas pamatprincipiem un uzdevuma formātā atklāt, kādas ir tipiskākās argumentācijas kļūdas, kas sarunā neļauj sasniegt vēlamo rezultātu.

Aizstāvības akadēmija ir Latvijā vēl nebijušas teorētiskas un praktiskas apmācības 15 līdz 25 gadus veciem jauniešiem četru mēnešu garumā par argumentētu interešu aizstāvību vides jautājumos. Aizstāvības akadēmijas mērķis ir veicināt jauniešu ticību savām spējām ietekmēt norises valstī un attīstīt prasmes, kuras nepieciešamas pilsoniski aktīvai personībai. Nākamais Aizstāvības akadēmijas mācību kurss sāksies 2023. gada janvārī.

Apmācību kurss Aizstāvības akadēmija jau trešo gadu īstenots projektā “Jauniešu līdzdalības veicināšana un stiprināšana interešu aizstāvībā”. Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu Aktīvo iedzīvotāju fonds.