PIESLĒDZIES E-KLASEI

Ceturtdiena, 2024. gada 25. jūlijs

Jēkabs, Žaklīna

10662.jpeg
Foto: nexusplexus / 123RF
Šogad Pasaules pārtikas dienu īpaši atzīmēs arī 50 Ekoskolās, kas piedalās Vides izglītības fonda koordinētā starptautiskā projektā "Ēdam atbildīgi!".

Pasaules pārtikas dienu ik gadu atzīmē 16.oktobrī. Ekoskolas visā Latvijā, kuras iesaistītas projektā "Ēdam atbildīgi!", palīdzēs skolēniem, viņu vecākiem un apkārtējai sabiedrībai saprast savu ikdienas patēriņa izvēļu ietekmi uz pārtikas aprites sistēmu kopumā ne tikai Pasaules pārtikas dienā, bet visa mācību gada garumā, un piedāvās konkrētas idejas un ierosinājumus, kā veicināt pozitīvas pārmaiņas. Skolas aicinās izvēlēties vietēju un sezonālu pārtiku, kā arī ierobežot dzīvnieku izcelsmes produktu patēriņu savā uzturā, lai taupītu dabas resursus. Tāpat arī skolas risinās pārtikas atkritumu problēmu, ieviešot iniciatīvas, kas palīdz samazināt pārtikas pārpalikumu apjomu skolā, un iemācot bērniem un jauniešiem stratēģijas, kā novērst pārtikas izšķērdēšanu arī mājās. Tiks pievērsta uzmanība lauksaimniecības kultūru daudzveidības uzturēšanai un veicināšanai, izvēloties dažādu šķirņu augļus un dārzeņus, kā arī patērētājus rosinās pirkt dabai draudzīgi ražotus, ekoloģiski sertificētus produktus. Pie tam, Ekoskolas palīdzēs pamanīt arī globālo kontekstu, informējot skolēnus un apkārtējo sabiedrību par to, kāpēc labāk iegādāties produktus, kas nesatur palmu eļļu, un produktus, kas ieguvuši godīgās tirdzniecības sertifikātu.

Pasaules pārtikas dienai par godu skolās tiks veidotas dažādas informatīvas kampaņas un citi saistoši pasākumi – gardumu gatavošana no pašmāju produktiem, dažādu produktu "izsekošana", meklējot to izcelsmes valstis un uzzinot, kādā veidā produkta ražošana un transportēšana varētu būt ietekmējusi klimatu, tiks izspēlētas rotaļas par maizes ražošanas procesu, kā arī daudz dažādu citu aktivitāšu.

Kopš 1981.gada 16.oktobrī ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija aicina atzīmēt Pasaules pārtikas dienu, lai aktualizētu sabiedrībā ar lauksaimniecības un pārtikas jomām saistītus izaicinājumus, motivētu pasaules iedzīvotājus sadarboties, meklējot un īstenojot risinājumus. Vairāk nekā 150 valstīs katru gadu tiek rīkoti dažādi pasākumi, kas vērš cilvēku uzmanību uz pasaules bada problēmu un rīcībām, kuras iespējams veikt visos sabiedrības līmeņos, lai nodrošinātu pārtikas drošību un pilnvērtīgu uzturu visiem pasaules iedzīvotājiem. Šogad pārtikas dienas tēma ir "Klimats mainās. Jāmainās arī pārtikai un lauksaimniecībai!", un kampaņa vērsta uz ikviena cilvēka iesaisti savu iespēju robežās - ikdienas patēriņa paradumu maiņu uz tādiem, kas lieki netērē dabas resursus, kā arī motivē pārtikas ražotājus pievērst uzmanību ilgtspējībai. Tāpat arī valstu valdības tiek aicinātas iekļaut pārtikas drošību kā prioritāti savos klimata pārmaiņu rīcības plānos, jo viens no ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem ir līdz 2030 gadam izskaust badu - un tas nav iespējams, ja neņem vērā klimata pārmaiņu kontekstu un tā ietekmi uz lauksaimniecības ražīgumu, informē Lelde Vaivode.

"Ēdam atbildīgi!" ir starptautiska, uz rīcību orientēta mācību programma Ekoskolām. Izglītības iestādes, piedaloties projektā „Ēdam atbildīgi!" saņems finansiālu atbalstu savu ideju īstenošanai no Eiropas Savienības. Dokuments sagatavots „Ēd atbildīgi!" projekta ietvaros ar finansiālu atbalstu no Eiropas Savienības. Par dokumenta saturu atbild oficiālais projekta partneris un pārstāvis Latvijā – Vides izglītības fonds.

Vides izglītības fonda darbību Latvijā atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds projekta "FEE International programmu īstenošana Latvijā 2016.gadā" ietvaros.