PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 18. jūnijs

Alberts, Madis

9331.jpeg
Foto: stockbroker / 123RF
Vecāki bieži saskaras ar bērnu nevelēšanos pildīt mājas darbus vai vispārīgu nevēlēšanos mācīties. Kā var labot šādu situāciju? 

Vispirms jānoskaidro cēloņi šādai negatīvai attieksmei pret mācības procesu.

Pirmais cēlonis: vāji attīstīta uzmanības noturība un/vai nespēja pietiekami  ilgi koncentrēties, piemēram, lai saprastu matemātikas uzdevuma nosacījumus vai iemācītos teorēmu.

Otrais cēlonis: motivācijas trūkumus. Skolēnam veidojas personīga pieredze, ka visu, ko viņš iemācās, viņš ar laiku aizmirst. Tādējādi skolēna piepūles netiek attaisnotas. Uzkrājas negatīvs pašvērtējums, kā rezultātā – totālā nevelēšanās mācīties.

Trešais cēlonis: skolēns nemāk mācīties. Viņš nezina mācību procesa organizācijas pamatprincipus. Kad, cik lielā apmērā un, galvenais, kā pareizi apgūt jauno vielu? Kad un kā ir jāatkārto iepriekš apgūtais, lai atcerētos, tajā pat laikā, lai paliktu brīdis atpūtai?

Ceturtais cēlonis: mācību mērķa izpratnes trūkums. Protams, bērns ir vairākkārt dzirdējis, ka ir labi jāmācās, lai būtu gudrs, iestātos augstskolā, atrastu labu darbu un veiksmīgi iekārtotu savu dzīvi… bet! Visu šo visbiežāk bērns neuztver nopietni un tas viņam šķiet pārāk abstrakti.

Šie četri cēloņi ar lielu varbūtību var nostrādāt visi reizē. Ko darīt šādā situācijā?

Mūsu mācību centrs IntAcademy piedāvā īpašu kursu skolēniem Mācies pareizi!. Viss kurss balstīts uz ātras iegaumēšanas metodiku un dažāda veida lielu apjomu informācijas iegaumēšanu.

Pirmās nodarbības uzdevums – pašvērtējuma celšana un pārliecības par savām spējām atgūšana. Skolēni ne tikai iepazīst dažādas ātrās iegaumēšanas metodikas, bet vienas nodarbības laikā apgūst tādu informācijas daudzumu, ko ar parastajām metodēm nespētu atcerēties pat par desmitiem reižu ilgākā laika posmā.

Pārējās nodarbībās ar simtiem vingrinājumu palīdzību tiek attīstīta uzmanības noturība un koncentrēšanas spēja. Lai būtu jautrāk – ir daudz spēļu.

Kā lietderīga praktiskā sastāvdaļa visās nodarbībās tiek apgūta prasme atcerēties svešvalodu vārdus lielā apjomā. Šo prasmi bērns varēs tālāk patstāvīgi izmantot visas dzīves garumā.

Kursa ilgums: 8 nodarbības, 1 reizi nedēļā, sestdienās no 11.00 līdz 14.00, vienas nodarbības ilgums ir 3 stundas.

Augstākai apmācību kvalitātei grupas ir nelielas, 5-6 cilvēki. Nodarbības ir latviešu un krievu valodās.

Kursa maksa: apmaksājot pilno kursu uzreiz - 190 EUR, atsevišķi – 30 EUR par katru trīs stundu nodarbību.

Ar kursa Mācies  pareizi! saturu var iepazīties prezentācijā IntAcademy atvērtajās dienās: 12., 13., 19. un 20. decembrī plkst. 10.00, 12.00, 14.00 pēc iepriekšējā pieraksta pa telefonu: 29 37 39 39

Nodarbības notiek Rīgā, Tērbatas ielā 37. Vairāk informācijas IntAcademymājaslapā.