PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 22. jūlijs

Marija, Marika, Marina

9240.jpeg
Foto: goodluz 123RF
Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) aicina izglītības iestādes savlaicīgi informēt skolēnus un viņu vecākus par izglītības procesa organizāciju skolā šajā dienā.

Kā liecina IKVD mājaslapā publicētā informācija, respektējot likumā noteiktās darbinieku, tostarp skolotāju, tiesības streikot, lai aizstāvētu savas ekonomiskās vai profesionālās intereses, arī skolēnu vecāki paši aicināti interesēties par skolas darbību streika laikā.

Kā līdz šim informēja Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībā (LIZDA), skolu, kuras piedalīsies streikā, saraksts varētu būt zināms nākamajā nedēļā.

E-klase jau informēja, ka LIZDA padome ārkārtas sēdē vienojās par vienas dienas brīdinājuma streiku. Izskatot pedagogu streika izlīgšanas komisijas sasniegtos rezultātus, LIZDA secināja, ka vienošanās par vairumu prasību netika panākta.

Līdz ar to LIZDA padome lēma pieteikt vienas dienas brīdinājuma streiku 27.novembrī.

LIZDA izvirzīs divas prasības. Pirmkārt, novirzīt rezervētos deviņus miljonus eiro esošo noteikumu pilnveidei, lai uzlabotu darba samaksas nosacījumus visiem nozarē strādājošajiem, īpaši uzsverot pirmsskolas, mazo skolu, atbalsta personāla stāvokļa uzlabošanas nepieciešamību. Otrkārt, arodbiedrība prasīs nodrošināt finansējumu augstākajai izglītībai un zinātnei.