Konkurss notiks vairākās vecuma grupās. Prozas darbu konkursa Manas ģimenes liecības mērķis ir stiprināt skolēnu nacionālo un valstisko identitāti, izkopt patriotisma jūtas, vēsturisko atmiņu un pilsoniskās līdzdalības prasmes, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Tajā aicināti pieteikties izglītības iestāžu 5.-9.klases skolēni, kuriem jāiesniedz publicistisks sacerējums - apraksts, eseja, intervija, hronika, dienasgrāmata -, kas balstīts uz savas ģimenes atmiņām par tautas atmodas laiku, emocijām, pieredzi un darbošanos Tautas frontē. Pēc konkursa žūrijas vērtējuma konkursa noslēguma pasākumā labāko darbu autori uzstāties ar darbu priekšlasījumu.

Otrs ir zīmējumu konkurss - Mans novads, mana pilsēta - 1.-4.klases skolēniem, lai veidotu pozitīvu attieksmi un piederības izjūtu savam dzimtajam novadam vai pilsētai. Skolēniem jebkurā vizuālās mākslas tehnikā jāizveido radošs darbs divās dimensijās A3 formātā.

Tikmēr skolēnu videointerviju konkurss Tās dienas acīm aicina pilnveidot skolēnu zināšanas par Latvijas Tautas frontes nozīmi Latvijas jauno laiku vēsturē - nacionālās atmodas sekmēšanā un valstiskās neatkarības atgūšanā. Konkurss notiek 10.-12.klases skolēniem. Skolēniem vai skolēnu grupām jāveido videointervija ar tautfrontiešiem, Augstākās Padomes deputātiem, Tautas frontes laika sabiedriskās un politiskās dzīves veidotājiem par tautas atmodas laiku, emocijām, pieredzējumiem, darbošanos Tautas frontē, sabiedriskajā un politiskajā dzīvē.

Konkursu nolikumi pieejami VISC mājaslapā.