Tāpat IKVD ir informācija par iespējami prettiesiskām un neētiskām priekšvēlēšanu aģitācijām Rīgas izglītības iestādēs. Par minētajiem gadījumiem dienests informēs Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju.

IKVD atbilstoši kompetencei vērš pašvaldību un izglītības iestāžu uzmanību uz nepieciešamību ievērot Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā un Reklāmas likumā noteikto, kā arī nepieļaut izglītības iestādēs darbības, kuras neatbilst Izglītības likumā un izglītības iestāžu nolikumā noteiktajam, informē Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvis Juris Zīvarts.

Izglītojamo iesaistīšanas mēģinājumi priekšvēlēšanu cīņās neatbilst nedz modernās demokrātijas principiem, nedz Latvijas politisko partiju deklarētajām vērtībām un ētikas principiem, nedz arī Latvijas izglītības mērķiem un uzdevumiem.

Tāpat IKVD atgādina, ka izglītības iestādes pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana, tādēļ nav pieļaujams, ka izglītības iestādes izvieto politiskās reklāmas vai iesaistās to izplatīšanā.