PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 21. jūlijs

Meldra, Meldris, Melisa

Skolēnu interesi par datorzinātņu apguvi visaktīvāk veicina Vidzemē – liecina Latvijas Skolu indekss
Skolēnu interesi par datorzinātņu apguvi visaktīvāk veicina Vidzemē – liecina Latvijas Skolu indekss
Foto: pexals
Janvāra pēdējā sestdienā noslēdzās starptautiskā algoritmiskās domāšanas konkursa Bebr[a]s fināls. Konkurss kļuvis uzskatāms par vienu no vērienīgākajiem skolēnu konkursiem Latvijā, šogad pulcējot teju 15 000 dalībnieku no 359 skolām. Tieši šī aktivitāte organizatoriem devusi impulsu jau trešo gadu apkopot Latvijas skolu indeksu, izceļot 100 Latvijas skolas, kuras visaktīvāk veicina skolēnu interesi par informātiku un datorzinātnēm.

Kopš 2016. gada konkursa norisi Latvijā nodrošina Ziemeļvalstu IT uzņēmums Visma, un šo gadu laikā tas kļuvis par gaidītu notikumu skolās visā Latvijā. Konkurss visā pasaulē norit ik novembri un tradicionāli ilgst vienu nedēļu. 2019. gadā konkurss sasniedza vēl nebijušu dalībnieku skaitu gan pasaulē (piedalījās vairāk nekā 3 miljoni skolēnu un vairāk nekā 50 valstīm), gan Latvijā. Šeit tas pulcēja 19 550 skolēnu no 331 Latvijas skolas, turklāt 68% dalībnieku  pārstāvēja reģionu skolas. Šogad, ņemot vērā attālināto mācību procesu, dalībnieku skaits nesasniedza pērnā gada rekordu, taču stabili audzis pārstāvēto skolu skaits. Konkursā bija pārstāvētas jau 359 Latvijas skolas.

Tieši šīs aizvien augošās popularitātes iespaidā, IT uzņēmumu grupa Visma ik gadu apkopo arī Latvijas skolu indeksu. Konkurss organizēts demokrātiski, aicinot piedalīties ikvienu skolēnu, neatkarīgi no sekmēm. Tāpēc arī Latvijas skolu indeksā tiek apkopotas skolas nevis pēc to rezultātiem konkursā, bet gan aktivitātes, veicinot skolēnu iesaisti konkursā, tādējādi vairojot savu audzēkņu interesi par informātiku un datorzinātnēm.

Reģioni tradicionāli visaktīvākie

100 aktīvāko skolu sarakstā šogad iekļuvušas skolas, kuras iesaistījušas vismaz 15% savu skolēnu, bet aktīvāko skolu piecinieku veido skolas, kuras dalībai konkursā motivējušas teju 100% 5.-12. klašu audzēkņu. Jau otro gadu pēc kārtas pirmo vietu Latvijas skolu indeksā ieņem Silenes pamatskola, jo konkursā Bebr[a]s piedalījušies visi šīs skolas audzēkņi. Otrajā vietā šogad atrodas Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, kurai izdevies iesaistīt 99% audzēkņu. 3. un 4. vietu ieņem Krāslavas Valsts ģimnāzija un Krotes Kronvalda Ata pamatskola (piedalījušies 98% skolēnu), bet piekto vietu ieņem Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola (95%).

Kopumā visaktīvākās bijušas Vidzemes skolas (33 skolas no 100), tām seko Rīgas skolas  - 21, bet trešo vietu ieņem Kurzeme – topā 17 skolas. Ceturtajā vietā ierindojas Pierīga (11 skolas), bet piekto vietu dala Zemgales un Latgales skolas – katrs no reģioniem topā pārstāvēts ar 9 skolām.

Iespēja izcelt mazās un vidējās reģionu skolas

Konkursa Berb[a]s galvenais mērķis ir skolēnu vidē veicināt interesi par datorzinātnēm, kā arī vairot interesi par informāciju tehnoloģiju procesiem, kuri ir kļuvuši par neatņemamu mūsu ikdienas daļu. Tieši tāpēc konkurss tiek veidot no uzdevumiem, kuri atspoguļo informātikas procesus, bet to risināšanai nepieciešamas nevis specifiskas zināšanas, bet spēja pielietot loģiku un algoritmisku domāšanu.

Protams, konkursi un olimpiādes, kuros jādemonstrē prasme risināt matemātikas uzdevumus, nav retums, taču visbiežāk tajos aicina piedalīties skolēnus, kuri mācību procesā pierādījuši savas spējas labāk nekā citi. Turpretī Bebr[a]s konkursā mudināts piedalīties ikviens 5.-12. klašu skolēns, neatkarīgi no līdzšinējām sekmēm.

“Skolu indeksu uzsākam veidot, jo apkopojot datus pamanījām, ka vislielākā aktivitāte viennozīmīgi nenāk no tām pašām skolām, kuras esam pieraduši redzēt labāko skolu topu augšgalos. Piemēram, jau otro gadu topa pirmajā vietā izvirzījusies pavisam neliela skola – Silenes pamatskola, kura ik gadu konkursā iesaista 100% skolēnu. Arī pārējās skolas, kuras atrodas Latvijas skolu indeksa augšgalā, ir salīdzinoši nelielas reģionu skolas.  Tieši tāpēc ar šo reitingu vēlamies izcelt centību un papildu darbu, ko šo skolu pedagogi iegulda, lai ikvienam no skolēniem būtu iespēja sevi pārbaudīt un iegūt atzinību un diplomu, ko citkārt nevarētu iegūt nepietiekami augstu atzīmju dēļ, ko dalībai pieprasa līdzīgi konkursi,” skaidro Visma Enterprise mārketinga daļas vadītāja Mija Zaļūksne.

M. Zaļūksne pastāsta, ka citviet pasaulē konkurss Bebr[a]s jau iekļauts oficiālajā mācību programmā, un arī Latvijā ne viens vien skolotājs jau ik gadu paļaujas uz šī konkursa norisi un ik novembri ieplāno mācību stundas, kurās skolēniem piedalīties šajā izaicinājumā. Turklāt pēc konkursa ikvienam skolotājam un dalībniekam pieejami arī materiāli, kurus var izmantot tālākai informātikas apguvei. Uzdevumi ir veidoti par tēmām un veidos, kas attīsta un testē prasmes, kas būs vajadzīgas tehnoloģisko prasmju prasīgā pasaulē.

Latvijas Skolu indekss 2020

Latvijas Skolu indekss veidotāji un atbalstītāji aicina vecākus un citu indeksu un reitingu veidotājus pievērst uzmanību tam, cik lielā mērā skolas iesaista bērnus ārpusskolas aktivitātēs, kā, piemēram, konkursos, jo tie veicina vienlīdzību, pašvērtējumu, loģiskās domāšanas attīstību un papildu zināšanu apguvi ārpus standarta izglītības sistēmas plāna. Tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc Visma turpina organizēt starptautisko konkursu Bebr[a]s.

Saraksts ar 100 aktīvākajām skolām, kuru skaitā ir vispārējās un speciālās izglītības iestādes, pieejams ŠEIT. Aprēķins veikts ņemot vērā kopējo skolēnu skaitu skolās ar vismaz 20 skolēniem no 5. līdz 12. klasei un to, cik procenti no tiem piedalījās konkursā Bebr[a]s.