Pagājušajā nedēļā notikusi Rīgas skolu direktoru sanāksme, kurā spriests par mācību līdzekļu iegādi. Vairums skolu apņēmušās iztikt ar minimālu darba burtnīcu skaitu, un ir direktori, kas skolotājiem dos rīkojumu tās neizmantot, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Tomēr vairākas skolas ir gatavas ar vecākiem diskutēt par to, ka darba burtnīcas tomēr ir vajadzīgas un nepietiekamā finansējuma dēļ tās jāpērk pašiem vecākiem, atzina Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors Guntis Helmanis.

Kā ziņots, augusta sākumā stājās spēkā grozījumi Izglītības likumā, kas skaidri definē valsts, pašvaldības un vecāku atbildības sadalījumu mācību līdzekļu finansēšanā. Darba burtnīcas un mācību grāmatas vecākiem nav jāiegādājas.

Paredzēts, ka no valsts budžeta līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām tiek finansēta izglītības valsts standartiem atbilstošas mācību literatūras, pedagoga darba vajadzībām nepieciešamo metodisko līdzekļu, papildu literatūras (uzziņas literatūra) un digitālo mācību līdzekļu un resursu iegāde. Mācību literatūra ir mācību grāmatas, tām pielīdzinātās darba burtnīcas un citi izglītības satura apguvei paredzēti izdevumi. Līdz ar to no valsts budžeta līdzekļiem var tikt apmaksātas tikai tās darba burtnīcas tajos mācību priekšmetos, kur tās pilda mācību grāmatas funkcijas un aizstāj to, piemēram, svešvalodā un sociālajās zinībās.