E-klase jau rakstīja, ka IZM ir izvēlējusies aprobācijai 60 skolas, lai varētu pārbaudīt jauno pedagogu atalgojuma modeli un nepieciešamības gadījumā veikt tajā vajadzīgās korekcijas.

Vakar IZM parlamentārais sekretārs Andis Geižāns, valsts sekretāra vietniece - Izglītības departamenta direktore Evija Papule, kura ir arī izstrādātā pedagogu atalgojuma modeļa aprobācijas vadības darba grupas vadītāja, un skolu pārstāvji pārrunāja veicamos uzdevumus un vienojās par aprobācijas gaitas termiņiem, informē IZM pārstāve Laura Zaharova

No oktobra līdz decembrim notiks jaunā modeļa - pilna laika darba slodzes jeb 36 stundu darba nedēļas - aprobācija dažādu izglītības pakāpju skolās, decembrī tiks izvērtēti aprobācijas rezultāti un veiktas nepieciešamās korekcijas. Savukārt aprobācijas otrajā posmā no 2015.gada janvāra līdz jūnijam izvēlētais modelis tiks aprobēts visās Latvijas izglītības iestādēs.

IZM speciālisti ir izstrādājuši un piedāvājuši apspriešanai divus pedagogu darba samaksas aprēķina modeļa variantus - pāreju uz pilna laika darba slodzi un modeļa nauda seko skolēnam pilnveidi. Pilna laika darba nedēļa ietvertu kontaktstundas, laiku mācību stundu sagatavošanai, skolēnu darbu labošanai un citiem pedagogu veicamajiem pienākumiem. Pedagoga veicamie pienākumi tiktu noteikti darba līgumā un amata aprakstā.

Saskaņā ar iepriekšējā Ministru kabineta lēmumiem un šīs valdības deklarācijā noteikto uzdevumu līdz 2015.gada 1.septembrim ir jāizstrādā jauns pedagogu darba samaksas modelis, kas būtu aprēķina metodikā caurskatāmāks un ļautu efektīvāk pārvaldīt finanšu resursus.