Izglītības likums nosaka, ka par pedagogu nedrīkst strādāt persona, kura sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas. Vienīgais izņēmums ir gadījums, kad pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas Ministru kabineta noteikta institūcija, izvērtējusi, vai tas nekaitē izglītojamo interesēm, ir atļāvusi strādāt par pedagogu šādai personai, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Nākamā gada 1.janvārī stāsies spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas paredz, ka šāda iesnieguma izskatīšana būs maksas pakalpojums.

Minētais maksas pakalpojums ietvers kancelejas izdevumus, informācijas apmaiņas izdevumus, telpu nomas un uzturēšanas izmaksas, kā arī atalgojumu par komisijas sekretāra darbu. Gadā plānotas apmēram 50 šādu iesniegumu izskatīšanas.