PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 21. maijs

Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs

Šogad 9.klases skolēniem būs obligāti jākārto diagnosticējošie darbi latviešu valodā un matemātikā
Šogad 9.klases skolēniem būs obligāti jākārto diagnosticējošie darbi latviešu valodā un matemātikā
Foto: pexels
Šodien, 24.martā, Ministru kabinets lēma, ka šajā mācību gadā 9.klases skolēniem obligāti jākārto diagnosticējošie darbi latviešu valodā un matemātikā, kā arī, pēc skolas izvēles, varēs kārtot diagnosticējošos darbus svešvalodā, Latvijas vēsturē, mazākumtautības valodā, dabaszinībās.

Šogad 9.klases skolēni mācības noslēgs 31.maijā, savukārt mācību gada noslēgums būs 11.jūnijā.

Obligātie diagnosticējošie darbi latviešu valodā norisināsies 27.aprīlī, latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās - 27.aprīlī, bet matemātikā - 29.aprīlī.

Savukārt pēc izglītības iestādes izvēles svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu valodā) pārbaudījums norisināsies 13.aprīlī, dabaszinībās (fizika, ķīmija, ģeogrāfija, bioloģija) - 20.aprīlī, bet mācībvalodā (krievu, poļu) - 22.aprīlī.

Tāpat 9.klases skolēni, kuri mācās mazākumtautību izglītības programmā, varēs izvēlēties un kārtot eksāmenu valsts valodā 19.maijā rakstu un mutvārdu daļu, bet 20.maijā - mutvārdu daļu. Izglītojamie, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevarēs kārtot minēto eksāmenu, to varēs darīt 7.jūnijā.

Lai izglītojamajiem būtu iespēja pārbaudīt savas zināšanas un pamatprasmes un pēc rezultātu iegūšanas tās pilnveidot nolūkā turpināt izglītību vidējās izglītības posmā, paredzēts, ka 9.klases izglītojamajiem aprīlī jāveic divi obligātie diagnosticējošie darbi matemātikā un latviešu valodā latviešu mācību valodas izglītības programmās vai latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās.

Diagnosticējošo darbu norises laiki tiks noteikti laika periodā no 13.aprīļa līdz 29.aprīlim attālināti vai klātienē, ņemot vērā spēkā esošos epidemioloģiskās drošības nosacījumus.

Pēc izglītības iestādes izvēles tā varēs organizēt arī citu diagnosticējošo darbu - svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu pēc izglītojamā izvēles), Latvijas vēsturē, mazākumtautības valodā mazākumtautību izglītības programmās - norisi. Izglītības iestādēm izvēlei tiek piedāvāts arī diagnosticējošais darbs dabaszinībās, lai akcentētu šīs jomas priekšmetu nozīmi un ļautu izglītojamiem izvērtēt, kuru mācību virzienu izvēlēties apgūt vidējās izglītības posmā.