Ņemot vērā pērn Saeimā apstiprināto pakāpenisko pāreju uz mācībām valsts valodā, Latviešu valodas aģentūra īsteno virkni atbalsta pasākumu pedagogiem.

Lai nodrošinātu pirmsskolas un skolas pedagogu latviešu valodas prasmju nostiprināšanu C1 līmenī un šo prasmju paaugstināšanu līdz C2 līmenim, 2018. un 2019.gadā notiek kursi latviešu valodas prasmes pilnveidei profesionālajām vajadzībām.

Šogad turpinās pērn sāktie kursi 35 grupām, kurās kopumā ir 531 pedagogs. Iecerēts, ka 2019.gadā kopumā tiks apmācītas 70 grupas, kurās būs darbojušies 1090 pedagogi, informē aģentūra LETA.

Intensīvajos kursos latviešu valodas un kultūrvides apguvei pērn piedalījās 30 dalībnieki, savukārt šogad plānotas divas nometnes, kurās tiks izglītoti 60 pedagogi.

Pērn iedāvāti arī metodikas kursi, un pērn tajos izglītoti 247 pedagogi. Savukārt šogad paredzēti metodikas kursi, kuros tiks izglītoti 180 pirmsskolas pedagogi, 140 sākumskolas pedagogi, 140 dažādu mācību priekšmetu pedagogi un 220 latviešu valodas skolotāji. Kopumā 2019.gadā metodiskajos kursos paredzēts izglītot 680 pedagogus.

Plānoti arī pedagogu pieredzes apmaiņas un sadarbības pasākumi. Kopumā šogad paredzēti 42 pasākumi, izglītojot 648 pedagogus.