PIESLĒDZIES E-KLASEI

Ceturtdiena, 2024. gada 18. jūlijs

Rozālija, Roze

11130.jpeg
Foto: gemenacom / 123RF
Šogad reflektantu uzņemšanu augstākās izglītības iestādēs plānots sākt 1.jūlijā, informē aģentūra LETA.

Tā liecina izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē iesniegtais noteikumu projekts par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2017.gadā.

Lai visām augstskolām un koledžām nodrošinātu vienādas iespējas sākt studējošo uzņemšanu pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas, Ministru kabinets katru gadu nosaka termiņu, no kura var sākt īstenot reflektantu reģistrēšanu un uzņemšanu.

Reflektantu reģistrēšanas un uzņemšanas termiņš katru gadu tiek noteikts, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu norises kārtību, kas paredz, ka centralizēto eksāmenu sertifikātus Valsts izglītības satura centrs izsniedz piecu nedēļu laikā pēc attiecīgā mācību gada beigām. Šogad 12.klases izglītojamajiem mācību gads beigsies 16.jūnijā. Valsts izglītības satura centrs ir noteicis, ka 2016./2017.mācību gada centralizēto eksāmenu sertifikātus pašvaldības izglītības pārvaldēm izsniegs 29.jūnijā. Tāpēc ar 2017.gada 1.jūliju augstskolas un koledžas var uzsākt reflektantu reģistrāciju un uzņemšanu.

Ņemot vērā to, ka viena uzņemšanas termiņa noteikšana jūlija sākumā, kā tas bija līdz 2011.gadam, rada risku, ka daļa no tām personām, kas vidējo izglītību ir ieguvuši ārzemēs, neizvēlēsies Latvijas augstskolas un koledžas par savu studiju vietu, bet gan stāsies citu valstu augstskolās un koledžās, kuru īstenotajās studiju programmās uzņemšana tiek organizēta ātrāk, nodrošināta iespēja augstskolām un koledžām ātrāk sākt šādu personu reģistrēšanu un uzņemšanu.

Personas, kuras ir ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, pilna un nepilna laika bakalaura un profesionālajās studiju programmās, kurās uzņemšanas prasība ir iepriekš iegūtā vidējā izglītība, var tikt uzņemtas bez centralizēto eksāmenu kārtošanas. Līdz ar to pastāv iespēja ārvalstu potenciālajiem reflektantiem noteikt ātrāku reģistrēšanas un uzņemšanas termiņu. Šogad to varēs sākt darīt no 1.marta.

Ātrāks sākuma termiņš reģistrācijai un uzņemšanai ir noteikts ne tikai ārzemniekiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību ārzemēs, bet arī Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kas vidējo izglītību ir ieguvuši ārzemēs. Šāds regulējums noteikts, lai netiktu diskriminēti tie Latvijas pilsoņi un nepilsoņi, kuri arī ir ieguvuši vidējo izglītību ārzemēs un vēlas pretendēt uz studijām Latvijā.

Ņemot vērā to, ka ir noteikti divi dažādi sākuma termiņi uzņemšanai studiju programmās pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas, augstskolas un koledžas varēs izvēlēties - īstenot reflektantu reģistrāciju un uzņemšanu divos paņēmienos, vai arī vienā paņēmienā, proti, uzsākot visu reflektantu reģistrāciju un uzņemšanu no 2017.gada 1.jūlija.