PIESLĒDZIES E-KLASEI

Piektdiena, 2024. gada 14. jūnijs

Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija

7999.jpeg
Foto: wavebreakmediamicro / 123RF
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) arī šovasar īstenos skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu, dodot iespēju strādāt 3500 jauniešiem.

Nodarbinātības pasākumā varēs piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kas mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

NVA norāda, ka, strādājot vasaras brīvlaikā, skolēni iegūst praktisku pieredzi par darba tirgus vidi, uzzina, kas ir darba intervija, darba līguma noslēgšana, darba pienākumi un darba tiesiskās attiecības. Aģentūra gan uzsver, ka skolēnus nedrīkst nodarbināt darbos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai, informē ziņu aģentūra LETA.

Aprīlī NVA plāno izsludināt darba devēju pieteikšanos dalībai pasākumā. Pieteikties darba devējs varēs NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā paredzēta skolēna darba vietas izveide. Filiāle ar darba devēju noslēgs sadarbības līgumu, savukārt darba devējs ar skolēnu slēgs darba līgumu, nodrošinot skolēnam darba vadītāju, kurš palīdzēs apgūt darbam nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas.

NVA darba devējam nodrošinās dotāciju skolēna mēneša darba algai 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas, kā arī dotāciju darba vadītāja darba algai.

Par desmit skolēnu darba vadīšanu NVA piešķirs dotāciju valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, attiecīgi par viena skolēna darba vadīšanu dotācijas apmērs būs viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra. Viens darba vadītājs varēs vadīt ne vairāk kā desmit skolēnu darbu.

NVA apmaksās arī izdevumus par veselības pārbaudēm skolēniem, ja tās paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm, un apdrošinās skolēnus pret iespējamiem nelaimes gadījumiem darbavietā.

Arī šogad skolēni vasaras darbam varēs pieteikties elektroniski NVA mājaslapā. Darbs paredzēts laika posmā no jūnija sākuma līdz augusta beigām.

Tāpat skolēnam, kurš strādās vasaras brīvlaikā, netiks atcelta vecāku apgādība, to paredz likums "Par iedzīvotāju ienākumu nodokli". Tādējādi vecākiem tiks saglabāti nodokļu atvieglojumi, ja tādi noteikti.