Abas augstskolas reitingā iekļautas 801.-1000.vietu grupā. Citas Latvijas augstākās izglītības iestādes reitingā nav iekļautas.

Gan LU, gan RTU gada laikā izdevies uzlabot savus rādītājus četros no pieciem vērtēšanas kritērijiem. Universitāšu sadarbība ar industriju reitingā tiek vērtēta pēc tā, cik lielus ienākumus augstskola ir guvusi no zināšanu pārneses. Zinātnes kritērijā tiek ņemti vērā reputācijas aptaujas rezultāti, universitāšu ienākumi no pētniecības un tās produktivitāte. Internacionalizācijas kritērijā tiek vērtēts ārzemju studentu un mācībspēku skaita īpatsvars, kā arī starptautiskā sadarbība pētniecībā pēc zinātnisko publikāciju citējamības rādītājiem. Sniegumu studijās vērtē pēc reputācijas aptaujas rezultātiem, studentu un mācībspēku skaita savstarpējās attiecības, mācībspēku ar doktora grādu īpatsvaru, kā arī citiem rādītājiem. Savukārt citējamība jeb pētniecības ietekme atklāj universitāšu lomu jaunu zināšanu un ideju radīšanā un izplatīšanā.

Baltijas valstu vidū labākā ir Tartu Universitāte, kura reitingā ierindojusies 301.-350.vietu grupā. Igauniju reitingā pārstāv arī Tallinas Universitāte, kas arī reitingā ir augstāk par Latvijas augstskolām - 601.-800.vietu grupā. Reitingā iekļautas arī divas Lietuvas augstskolas. Viļņas Universitāte reitingā kopā ar LU un RTU atrodas 801.-1000.vietu grupā, savukārt Kauņas Tehnoloģiju universitāte ir 1000+ vietu grupā.

Kopumā reitinga līderes ir divas Lielbritānijas augstskolas - Oksfordas Universitāte un Kembridžas Universitāte, kā arī Stenfordas Universitāte ASV, informē aģentūra LETA.

"The Times Higher Education World University Rankings" tiek veidots jau 14.gadu, un tajā iekļautas 1250 pasaules augstākās izglītības institūcijas. Reitingā izvērtēts plašs datu klāsts - gan augstskolu sniegtā, gan aptaujās iegūtā, gan cita informācija, tostarp "Elsevier" bibliometriskie dati, kā arī vairāk nekā 14 miljonu publikāciju piecu gadu perioda citējamības rādītāji. Reitingu auditē auditorkompānija "PwC".