PIESLĒDZIES E-KLASEI

Sestdiena, 2024. gada 25. maijs

Anšlavs, Junora

6877.jpeg
Foto: stockbroker / 123RF
Lai nodrošinātu finansējumu starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu un starptautisko skolēnu zinātnes pasākumu organizēšanai Latvijā, valdība šodien apstiprināja grozījumus noteikumos par Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma nosacījumiem skolēnu dalības nodrošināšanai starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātnes izstādēs, konkursos un jauno zinātnieku skolās.

Pašreizējā spēkā esošā MK noteikumu redakcija neparedzēja atbalstu starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu un starptautisko skolēnu zinātnes pasākumu organizēšanai Latvijā. Tāpēc, lai nodrošinātu iespēju pasākumu izmaksas daļēji segt no projekta līdzekļiem, bija nepieciešams veikt grozījumus noteikumos. Jau šogad, no 31.maija līdz 4.jūnijam, Latvijā notiks starptautisks pasākums - Eiropas fizikas olimpiāde.

Eiropas fizikas olimpiādes kopējās izmaksas plānotas 150 000 eiro apmērā, no projekta līdzekļiem sedzot līdz 30 000 eiro infrastruktūras un loģistikas pasākumu nodrošināšanai, konsulārās dokumentācijas sagatavošanai, apbalvojumiem, satura nodrošināšanai, vērtēšanai, rezultātu analīzei u.c. mērķiem. Plānots, ka olimpiādē piedalīsies ap 220 dalībnieku no 30 Eiropas valstīm.

Savukārt 2020.gada aprīlī plānota Baltijas reģiona informātikas olimpiāde. Kopējās olimpiādes izmaksas plānotas 120 000 eiro apmērā, no projekta līdzekļiem sedzot 60 000 eiro, informē aģentūra LETA.

Gatavojoties plānotajai Eiropas fizikas olimpiādei, šajā mācību gadā vispārējās izglītības iestādēs īpaša uzmanība pievērsta fizikas mācību priekšmeta apguvei, bet nākamajā mācību gadā - zināšanu uzlabošanai informātikā, kas sniegs ieguldījumu zināšanu paplašināšanai un nostiprināšanai būtiskos mācību priekšmetos. Šādu starptautisku pasākumu organizēšana Latvijā ir svarīga arī akadēmiskajai videi, jo procesā iesaistītajam akadēmiskajam personālam tas būs ne tikai jauns izaicinājums, bet arī apliecinājums un atzinība par ieguldījumiem Latvijas talantīgo jauniešu attīstībā. Latvijas akadēmiskajai un vispārējās izglītības videi tā būs arī iespēja prezentēt savu valsti, veidot olimpiādes saturu, dos tiesības piedalīties Akadēmiskajā komitejā un stiprināt izglītības iestāžu un augstskolu pedagogu kapacitāti darbā ar talantīgajiem skolēniem atbilstoši labākajai starptautiskajai praksei.

Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēto projektu "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" kopš 2016.gada īsteno Valsts izglītības satura centrs (VISC). Projekta īstenošanas laikā novērojama skolēnu intereses palielināšanās par dalību mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniskajos pasākumos. 2018.gadā tiešsaistes olimpiāžu dalībnieku vidējais skaits ir pieaudzis par 2000 skolēniem, savukārt valsts skolēnu zinātniskajā konferencē piedalījās 798 darbu autori. Iepriekšējos norises gados dalībnieku skaits nepārsniedza 500. 2018.gadā Latvijas skolēni ir piedalījušies 15 starptautiskos pasākumos un ieguvuši piecas zelta, 10 sudraba un 31 bronzas medaļas, kas šobrīd ir vēsturiski lielākais viena mācību gada laikā iegūtais medaļu skaits.

Projekta īstenošanas laikā VISC ir kāpinājis savu potenciālu tālākai izaugsmei, tādēļ starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu un citu starptautisko pasākumu rīkošana Latvijā ir loģisks turpinājums projektā iesaistīto pedagogu un mācībspēku profesionālajai izaugsmei un Latvijas jauno talantu attīstībai. No projekta līdzekļiem starptautisko pasākumu rīkošanai Latvijā plānots izmantot tikai projekta ieviešanas gaitā ietaupītos finanšu līdzekļus. Šo pasākumu īstenošanai netiek plānots samazināt izdevumus kādai no projektā sākotnēji plānotajām pamatdarbībām - skolēnu iesaistei un dalības nodrošināšanai visu līmeņu mācību olimpiādēs un pedagogu un mācībspēku profesionālajai izaugsmei.

Papildu tam šodien valdības pieņemtie grozījumi paredz no šā gada februāra piemērot standarta likmes viena kilometra izmaksām projekta transporta izdevumiem. Tas būtiski mazinās projekta īstenotāju administratīvo slogu, jo pamatā transporta izmaksas veido skolēnu ceļa izdevumi no dzīvesvietas līdz novadu vai valsts mācību olimpiāžu norises vietām, bet ne vienmēr šos izdevumus bija iespējams pamatot ar sabiedriskā transporta biļetēm.