PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 17. jūnijs

Artis, Artūrs

9462.jpeg
Foto: opolja / 123RF
Veidojot mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības sistēmu, būtiska tās daļa ir izglītības kvalitātes monitorings visos izglītības līmeņos. 

Lai Latvija varētu piedalīties starptautiskajās izglītības pētījumu programmās, kas palīdz objektīvi novērtēt izglītības kvalitāti Latvijā, valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātos noteikumus par ES fondu pasākuma "Dalība starptautiskos pētījumos" projektu iesniegumu atlases pirmās kārtas īstenošanu. Šim mērķim paredzēti 2,4 miljoni eiro, kur 2 040 000 eiro ir Eiropas Sociāla fonda līdzfinansējums.

Dalību starptautisko organizāciju īstenotajos pētījumos pamato arī hierarhiski augstākais Latvijas izglītības politikas plānošanas dokuments - Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam.

Pašlaik objektīvi novērtēt izglītības kvalitāti un konkurētspēju palīdz Latvijas dalība Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) starptautiskajās izglītības pētījumu programmās. OECD izstrādātās izglītības pētījumu metodes izglītības efektivitātes novērtēšanai izmanto ap 70 pasaules valstu. Turklāt dalība šajās programmās ir būtiska Latvijai arī kā topošajai OECD dalībvalstij, informē Edīte Olupe, Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja vietniece.

Apstiprinātie noteikumi paredz Latvijas dalību starptautiskās izglītības pētījumu programmās: OECD starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas pētījumā PISA 2016; starptautiskajā mācību vides pētījumā TALIS 2016; izglītības sistēmu indikatoru programmā INES; zinātņu doktoru karjeras apsekojumā SCDH 2016 un Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas starptautiskajā lasītprasmes novērtēšanas pētījumā IEA PIRLS 2016. Papildus paredzēta sadarbība ar Pasaules banku, īstenojot pētījumu par augstākās izglītības pārvaldību un jaunā trīs pīlāru augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanu.

Starptautiskos pētījumos iegūtie rezultāti palīdzēs izveidot izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu, veicinās izglītojamo mācību sasniegumu un mācību procesa padziļinātu analīzi, paaugstinās attiecīgās jomas profesionāļu analītisko kapacitāti un veicinās jauna, kompetenču pieejā balstīta izglītības satura izstrādi. Projektu īstenos IZM sadarbībā ar citām organizācijām.