PIESLĒDZIES E-KLASEI

Sestdiena, 2024. gada 18. maijs

Ēriks, Inese, Inesis

7827.jpeg
Foto: bialasiewicz / 123RF
No 2015. gada 5. līdz 18. februārim Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) 1. stāva zālē būs aplūkojama informatīva izstāde Erasmus+ stāsti.

Tajā būs iespēja iepazīties ar studentu iespaidiem, atziņām un vērtējumu par mūžizglītības programmā gūto pieredzi. Izstādes atklāšana notiks 4. februārī plkst. 18.00.

Izstāde ir iespēja ikvienam interesentam iepazīties ar Erasmus+ studiju piedāvājumu. Informatīvais materiāls veidots, lai būtu par vienu no orientieriem studentu izvēlē, piesakoties programmas Erasmus+ konkursam un pretendējot uz iespēju 2015./2016. mācību gadā studēt kādā no 111 LMA partneraugstskolām 28 valstīs. Līdz ar izstādes atklāšanu Mākslas akadēmija izsludinās Erasmus+ stipendiju konkursu, informē Latvijas Mākslas akadēmijas pārstāve Līva Raita.

Iepriekšējo gadu Erasmus stipendiātu stāsti lasāmi LMA mājaslapā.

Mobilitātes programma Erasmus+, kas apvieno līdz šim realizētās mobilitātes programmas (tostarp – Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, Jean Monnet), uzsākta 2014. gadā, un tā piedāvā plašākas un pilnvērtīgākas iespējas par tām, ko līdzšinējos gados studenti guva Erasmus ietvaros – studiju un prakses iespējas no 3 līdz 12 mēnešiem bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās.

Erasmus+ dod iespēju arī akadēmiskajam un neakadēmiskajam personālam doties pieredzes apmaiņā – docēt kursus partneraugstskolās, pilnveidot un kopradīt studiju programmas, vadīt meistardarbnīcas, uzlabot lekciju kursus, pilnveidojot metodiskos materiālus, piedalīties semināros, sadarbības projektos, doties vizītēs uz dažādām sadarbības institūcijām, kā arī darba novērošanas vai studiju braucienos, tādējādi gūstot nozīmīgu pieredzi starpkultūru dialogā un sniedzot savu ieguldījumu starpvalstu sadarbībā.