Pēc kādas skolnieces teiktā, vismaz pusstundu skolēniem nācies pavadīt ārā, gaidot, kad tiks atslēgtas durvis. Turpretim Rīgas Amatniecības vidusskolas direktore Maija Vanaga un viņas vietnieces audzināšanas darbā Ginta Rukmane apgalvoja, ka aizslēgtas bija vien centrālās durvis uz desmit minūtēm, bet pa citām durvīm skolēni varēja iekļūt skolā. Turklāt abas darbinieces ir sagaidījušas kavētājus un veikušas audzinošas pārrunas, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Taču pēc skolnieces stāstītā, visas ēkas durvis bijušas slēgtas un jaunieši pat mēģinājuši iekļūt skolā pa logu. Turklāt skolā esot ielaists kāds remontstrādnieks, bet pašiem skolēniem durvis aizcirstas degungalā. Pirmā stunda skolā sākas plkst.8.30.

G. Rukmane klāstīja, ka plkst.8.33, ieraugot to, ka vesels bars audzēkņu no dienesta viesnīcas nāk šurp, aiztaisījuši skolas durvis, bet skolēni ienākuši pa otrām durvīm, kur viņus sagaidījušas skolas darbinieces. Viņas ar skolēniem parunājušās un aptuveni desmit minūtes vēlāk audzēkņi aizgājuši uz stundām. Direktores vietniece kategoriski noliedz, ka visas skolas durvis būtu bijušas aizslēgtas. Šādi viņas rīkojušās, lai cīnītos ar konsekvento skolēnu neierašanos laikā uz stundas sākumu. "Konsekventā kavēšana liecina, ka jārīkojas radikālāk," izteicās G. Rukmane, norādot, ka ar jauniešiem būs izglītojošais un audzinošais darbs.

Tikmēr skolas direktore M. Vanaga uzsvēra, ka izglītojamiem jāievēro iekšējās kārtības noteikumi, bet ir audzēkņu kopa, kas no rītiem regulāri nokavē. Tādēļ arī skolas darbinieki aizslēguši durvis un kavētāji meklējuši citas ieejas iekļūšanai skolā. "Man arī ir dota ziņa skolotājiem, lai netraucētu stundu, mēs slēgsim durvis. Tas traucē izglītības procesā zināšanu apguvi citiem izglītojamiem, ja notiek durvju virināšana un staigāšana," izteicās direktore.

Skolas iekšējās kārtības noteikumos ierakstīts, ka skolēniem un skolotājiem skolā jāierodas piecas minūtes pirms stundas sākuma. "Tātad viņi pārkāpj iekšējās kārtības noteikumus," paziņoja skolas direktore. Viņa gan atzīst, ka iekšējās kārtības noteikumos ir minēts vien brīdinājums un rājiens par šādu pārkāpumu un par durvju slēgšanu un kavētāju neielaišanu stundā nekas nav minēts. "Durvju slēgšana nav ierakstīta, bet mēs to varam ierakstīt, sacīja M. Vanaga, norādot, ka par to spriedīs skolas padomes sēdē. Viņa akcentēja, ka pedagogi nezina, kā cīnīties ar regulārajiem kavētājiem. Viņasprāt, tā ir nevērīga attieksme pret skolu.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča sacīja, ka šāda rīcība ierobežo bērnu tiesības iegūt izglītību. Viņa gan norādīja, ka jāskatās, kas ierakstīts skolas iekšējās kārtības noteikumos par rīcību stundas sākuma kavēšanas gadījumos. Dienesta vadītāja uzsvēra, ka nedrīkst liegt bērnam apmeklēt stundu un ierobežot tiesības iegūt izglītību, tādēļ šādos gadījumos vajadzētu būt citādai rīcībai, piemēram, aizrādījumam vai zvanam vecākiem.