Tādā gadījumā informācijai ir jābūt publiski pieejamai par visiem, kuri saņem atalgojumu no valsts vai pašvaldību budžeta līdzekļiem, uzskata tiesībsargs.

J. Jansons norādīja, ka Tiesībsarga birojs ir saņēmis iedzīvotāju zvanus par plānotajiem grozījumiem Izglītības likumā. Iedzīvotāji saskatot tiesiskās vienlīdzības pārkāpumu, jo šāda prasība tiek noteikta tikai attiecībā uz pedagogu atalgojumu, bet netiek noteikta attiecībā uz citām personām, kuras saņem atalgojumu no valsts budžeta, informē ziņu aģentūra LETA.

J. Jansons uzsver, ka likumprojekta anotācijā norādītā "pārskatāmība un informācijas par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu pieejamība" ir leģitīms mērķis.

Taču Satversmes 91.panta otrajā teikumā noteiktais vienlīdzības princips liedz valsts institūcijām izdot tādas normas, kas bez saprātīga pamata pieļauj atšķirīgu attieksmi pret personām, kuras atrodas vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos.

Pedagogi attiecībā uz informācijas atklātību par saņemto atalgojumu atrodas vienādā, salīdzināmā situācijā ar citām personu grupām, kuras saņem atalgojumu no valsts budžeta līdzekļiem, secinājis tiesībsargs.

E-klase jau rakstīja,  ka piektdien, 5.decembrī, valdības ārkārtas sēdē plānots izskatīt IZM sagatavotos grozījumus Izglītības likumā, kas paredz pedagogu algu publiskošanu, tādējādi padarot atklātu valsts budžeta izlietojumu pedagogu darba samaksas nodrošināšanā. Izglītības likuma grozījumi paredzētu internetā publicēt pedagogu vārdu un uzvārdu, amatu, kā arī saņemtās algas apjomu.