Konferencē jomas speciālisti meklēs atbildes uz šādiem jautājumiem: Kādi ir priekšnoteikumi veiksmīgai vērtēšanai un kā līdz tai nonākt? Kā vērtēt kompleksu sniegumu? Ko vērtēšana iemāca skolēniem? Vērtēšana mācīšanās atbalstam: Somijas piemērs! Kā novērtēt vertīgo? Tiešraide pieejama mājaslapā.

PROGRAMMĀ:

10:30 - 12:00

  • Konferences atklāšana

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

  • "Priekšnoteikumi veiksmīgai vērtēšanai un kā līdz tai nonākt"

Tims Outs (Tim Oates), Kembridžas universitātes Vērtēšanas centra (Cambridge Assessment) pētniecības un attīstības grupas vadītājs.

Vērtēšana izglītībā ir pastāvējusi vienmēr, taču jautājums paliek - vai un cik sekmīga tā bijusi, un vai tā devusi gaidīto rezultātu. Analizējot dažādu valstu summatīvās un formatīvās vērtēšanas piemērus, piedāvāsim veidu, kā labāk izprast izglītības sistēmu sarežģītību un uzvedību mainīgos apstākļos. Piedāvāsim ieteikumus izglītības rīcībpolitikas veidotājiem un iesaistītajām pusēm, lai atbalstītu veiksmīgas izmaiņas vērtēšanā. 

  • Kā vērtēt kompleksu sniegumu?

Dace Namsone, Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra direktore.

No skolas sagaida kompleksu rezultātu. Tāpēc svarīgi, lai mācoties skolēns stundā būtu klātesošs un iesaistīts visu laiku. Jo vairāk tāpēc, ka uzdevumi skolēnam kļūst sarežģītāki un dziļāki. Lai tas īstenotos, jāmainās vērtēšanas saturam un veidam. Kompleksu sniegumu var novērtēt rīcībā pēc daudzveidīgiem kritērijiem, kas skaidri arī tam, kurš mācās. 

  • Ko vērtēšana iemāca skolēniem?

Solvita Lazdiņa, “Skola2030” mācību satura izstrādes vecākā eksperte, Rīgas Pilsētas sākumskolas direktore.

Skolotājiem, vecākiem un sabiedrībai kopumā reizēm šķiet, ka vērtēšana, piemēram, balles, procenti un skolotāja piezīmes, raksturo bērnu godam nopelnīto mācoties. Vērtēšana jebkurā tās formā veido neredzamo daļu jeb skolēnu identitāti, priekšstatu par sevi – ko es varu, ko nevaru, kāds es esmu. Identitāte ietekmē tālāku līdzdalību mācību procesā – vēlēšanos piedalīties, mēģināt, pūlēties vai arī izvairīties, baidoties kļūdīties.


 12:10 - 12:55

Diskusija: “Vai sacensība motivē mācīties?”
Reinis Upenieks, “Skola2030” Pedagogu profesionālās pilnveides eksperts.


13:05 - 13:50

Diskusija: “Kāpēc formatīvā vērtēšana neiedzīvojas?”

Edgars Bajaruns, “Skola2030” Pedagogu profesionālās pilnveides vecākais eksperts.


14:10 - 14:55
Diskusija: “Kāpēc un ko vērtēt – saskatīt trūkumus vai varēšanu?”
Solvita Lazdiņa, “Skola2030” mācību satura izstrādes vecākā eksperte, Rīgas Pilsētas sākumskolas direktore.


15:05 - 15:50
Diskusija: “Kādi rādītāji liecina, cik sekmīga ir skola?
Oskars Kaulēns, “Skola2030” Mācību satura izstrādes eksperts.


16:00 - 17:00

  • “Vērtēšana mācīšanās atbalstam: Somijas piemērs” 

Irmeli Halinena (Irmeli Halinen), emeritētā Somijas mācību satura izstrādes vadītāja Somijas Valsts izglītības aģentūrā.

Somijas nesenās pamatizglītības mācību satura pilnveides (no 2012. līdz 2016. gadam) mērķis bija piedāvāt jēgpilnākas, iesaistošākas mācīšanās iespējas visiem skolēniem. Īpaša loma šajā procesā ir tādas vērtēšanas kultūras nostiprināšanai, kas atbalsta bērnu mācīšanos.

  • “Novērtēt vērtīgo”

Guntars Catlaks, Valsts izglītības satura centra vadītājs.

Vērtēšanai, kādu to esam pieraduši pazīt Latvijā, jāmainās kardināli. Lielākais no izaicinājumiem – jāiemācās mērīt to, kā skolēni spēj lietot zināšanas, lai risinātu problēmas, pamazām atsakoties no standartizētu jautājumu uzdošanas eksāmenos un pārbaudes darbos. Vērtēšanai jākļūst par mācību procesa sastāvdaļu, lai katrs var saprast, vai ir sasniedzis mērķus.

"Skola2030" konferences tiešraidi ar Lattelecom atbalstu bez maksas varēs vērot lietotnē Shortcut. 21. septembrī Shortcut TV sadaļā būs izveidots atsevišķs TV kanāls, kurā visu dienu pārraidīs konferences programmu. Lai ērtāk sekotu līdzi tiešraidei, Jūsu ierīcē esošajā Google Play vai Apple Store ieteicams lejupielādēt lietotni, meklētājā ievadot Shortcut.lv. Iesakām reģistrēties 30 dienu bezmaksas izmēģinājuma periodam.

Skola2030_Logo-02.jpg