Konkursa uzvarētāju noteica žūrijas komisija, ņemot vērā arī publiskās balsošanas rezultātus. Ventspils pilsēta visa nākamā – 2020. gada garumā kļūs par epicentru svarīgākajām Latvijas jaunatnes politikas aktivitātēm un jauniešu pasākumiem.

Ventspils - nākamā jauniešu galvaspilsēta - ir vieta, kur darbs ar jaunatni attīstās un pilnveidojas ik dienu, kur aktīvi darbojas jaunatnes organizācijas un jaunieši var īstenot savas idejas. Te tiek veicinātas jauniešu iniciatīvas, līdzdalība, uzņēmējspēja un informētība, nodrošināta pieeja neformālajai izglītībai, nodarbinātībai un brīvprātīgajam darbam.

Konkursa finālā šogad sacentās Daugavpils, Jēkabpils un Ventspils pilsēta, dalību konkursā bija pieteicis arī Daugavpils un Rūjienas novads, Preiļu un Riebiņu novada apvienība.

Konkursu “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2020” Izglītības un zinātnes ministrija organizē sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Latvijas Jaunatnes padomi un nodibinājumu “Baltijas Reģionālais fonds”. Šāds konkurss tiek rīkots jau piekto reizi, tā mērķis ir popularizēt darbu ar jaunatni pašvaldību vidū, veicināt pašvaldību sadarbību un pieredzes apmaiņu jaunatnes jomā, kā arī paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu un jaunatnes organizāciju prestižu.