Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Skola2030 aicina topošos vidusskolēnus uz praktisku darbnīcu "Izveido pats savu vidusskolas programmu!". Darbnīcu vadīs Skola2030 eksperti.

Izmantojiet šo iespēju un piesakieties uz darbnīcām:

  •   28.februārī plkst. 15.00;
  •   29. februārī plkst. 13.00;
  •  29. februārī plkst. 15.00.

 

"Novēlu ikvienam topošajam vidusskolēnam izmantot jaunā vidusskolas modeļa sniegto iespēju - mācīties atbilstoši savām interesēm un nākotnes plāniem. Aicinu sākt pakāpeniski interesēties, kura skola piedāvā visatbilstošāko mācību programmu, lai padziļināti apgūtu sev interesējošo jomu. Novēlu ikvienam mērķtiecīgi izmantot arī izstādes sniegtās iespējas!'' rosina izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

Kā pieteikties?

Vienā praktiskajā darbnīcā gaidīsim 30 skolēnus, tāpēc pieteikties aicinātas gan klases, kuras kolektīvi plāno apmeklēt izstādi “Skola 2020”, gan jaunieši, kas izstādi apmeklēs individuāli vai kopā ar vecākiem. Viena nodarbība plānota 40 minūšu garumā.

Piesakieties, rakstot uz e-pastu: [email protected] vai zvanot – 25728536!

Ko jaunais vidusskolas modelis paredz?

Jaunais vidusskolas modelis piedāvās skolēniem iespēju vairāk mācīties atbilstoši savām interesēm un nākotnes nodomiem. Plānots, ka skolēni pamatkursus mācīsies galvenokārt 10. un 11. klasē, bet padziļinātos kursus – 11. un 12. klasē atbilstoši skolas veidotajam mācību stundu sarakstam. Pamatkursu apguvei paredzēts veltīt aptuveni 70%  mācību laika, savukārt padziļināto un specializēto kursu apguvei – aptuveni 30%.

Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, skolēns:

  • apgūs mācību saturu ~36 stundas nedēļā (klātienes formā);
  • apgūs visas mācību jomas (mācību priekšmetu līmenis var atšķirties);
  • izvēlēsies un apgūs 3 padziļinātus kursus un saistībā ar 1 no tiem aizstāvēs patstāvīgu pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko projekta darbu;
  • kārtos valsts centralizētos eksāmenus:

           - latviešu valodā (vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī);

           - svešvalodā – angļu, vācu vai franču (vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī);

           - matemātikā (vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī);

           - 2 no padziļinātiem kursiem (augstākajā līmenī).

Skola piedāvā vismaz 4 padziļinātos kursus, no kuriem skolēns, atbilstoši savām interesēm, izvēlēsies un apgūs 3.

Katra skola īsteno vismaz divus padziļināto kursu komplektus. Katru kursu komplektu veidos trīs padziļinātie kursi ar vismaz vienu atšķirīgu padziļināto kursu katrā komplektā.

Pilnveidoto saturu vidusskolā plānots ieviest pakāpeniski, sākot jau no 2020. gada 1. septembra 10. klasē, no 2021. gada 1. septembra - 11. klasē, bet no 2022. gada - 12. klasē.

Reklāmraksts