Tukuma novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Aiga Priede informēja, ka noteikumu mērķis ir veicināt Tukuma novada skolēnu kvalitatīvu zināšanu apguvi un mērķtiecīgu izaugsmi, novērtējot pedagogu darbu un skolēnu izcilos sasniegumus vispārējā un profesionālās ievirzes izglītībā, akcentējot mācību un radošas darbības nozīmīgumu, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Noteikumi nosaka, ka naudas balvas šā gada budžeta ietvaros tiks piešķirta skolēniem, kuriem šajā mācību gadā ir izcilas sekmes mācībās. Absolvējot pamatizglītības iestādi, skolēniem, kuru sekmes ir 8, 9 un 10 balles, tiks piešķirta naudas balva līdz 125 eiro. Savukārt vispārējās vidējās izglītības iestādes absolventiem ar izcilām sekmēm (8, 9, 10 balles) tiks piešķirta naudas balva līdz 250 eiro.

Naudas balvas tiks piešķirtas arī skolēniem par izcīnīto 1., 2., 3.vietu un Atzinību valsts un reģionu mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētnieciskajās konferencēs.

Valsts olimpiādēs par izcīnīto 1.vietu tiks piešķirta naudas balva līdz 145 eiro, par 2.vietu - līdz 115 eiro, par 3.vietu - līdz 85 eiro, bet par Atzinību - līdz 55 eiro. Reģionu mācību priekšmetu olimpiādēs 1.vietas ieguvēji saņems naudas balvu līdz 85 eiro, 2.vietas ieguvēji - līdz 70 eiro, 3.vietas ieguvēji - līdz 55 eiro, bet skolēniem, kuri saņems Atzinību reģionu olimpiādē tiks piešķirta naudas balva līdz 40 eiro.

Skolēniem par izvirzīšanu dalībai un sasniegumiem VISC noteiktajās starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs un starptautiskajai skolēnu zinātniski pētnieciskajai konferencei - līdz 250 eiro.

Profesionālās ievirzes skolu skolēniem atbilstīgi skolēna sasniegumiem tiks piešķirtas naudas balvas līdz 115 eiro.

Pedagogiem par skolēna sagatavošanu tiks piešķirtas naudas balvas līdz 80% no skolēnam noteiktās naudas balvas apjoma.

Ziņas par skolēnu sekmēm un sasniegumiem skolu direktoriem līdz katra gada 10.maijam ir jāiesniedz Izglītības pārvaldei, lai tā varētu izdot rīkojumu par izglītojamo un pedagogu apbalvošanu ar naudas balvām.