IZM kopā ar darba grupu izstrādājusi pedagogu darba samaksas modeļa divus variantus, kas paredz vai nu pāreju uz pilna laika darba slodzi, vai arī pašreizējā modeļa nauda seko skolēnam pilnveidi, informē ziņu aģentūra LETA.

2014.gada 6.martā IZM izveidoja darba grupu, lai izstrādātu jaunu pedagogu darba samaksas aprēķināšanas modeli un sagatavotu pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku. Tās sastāvā iekļauti IZM pārstāvji, sociālie un sadarbības partneri - Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Pedagogu domes, Interešu izglītības iestāžu direktoru konsultatīvās padomes, ģimnāziju asociācijas, Profesionālas izglītības biedrības, sporta skolotāju un treneru pārstāvji, citu nozaru ministriju pārstāvji, kā arī pieaicinātie eksperti.

Saskaņā ar modeļa aprobācijas plānu no oktobra līdz decembrim notiek jaunā  modeļa - pilna laika darba slodzes jeb 36 stundu darba nedēļas - aprobācija dažādu izglītības pakāpju un pēc skolēnu skaita lieluma ziņā dažādās skolās, kurā ir iesaistīti aptuveni 2000 skolotāju. Paralēli IZM aprobācijas vadības darba grupas pārstāvji brauc uz skolām, tiekas ar izglītības iestāžu vadību, kā arī ar izglītības pārvalžu vadītājiem un pašvaldību pārstāvjiem. Vizīšu laikā skolās tiek apzināti radušies jautājumi un neskaidrības un sniegtas atbildes uz tiem, kā arī tiek diskutēts par iespējamiem risinājumiem. Ministrijas speciālisti ir jau apmeklējuši aprobācijā iesaistītās izglītības iestādes Rīgā, Siguldas novadā, Ādažu novadā, Valmierā, Limbažu novadā, Balvu novadā, Ventspilī un Ventspils novadā, Liepājā.

Valdība patlaban nav atbalstījusi modelim nepieciešamā finansējuma piešķiršanu, uzsverot, ka nauda būs tad, kad modelis būs izstrādāts.