Šā gada 22.janvārī Stopiņu novada domes sēdē tika nolemts pārveidot speciālo Upesleju pamatskolu par vispārizglītojošo sākumskolu, kurā turpmāk mācīsies bērni no 1.klases līdz6.klasei. Sākumskola turpinās realizēt pirmsskolas izglītības programmas un pamatizglītības programmas, un jau jaunajā mācību gadā skola uzņems skolēnus no 1.klases līdz 3.klasei.

Stopiņu novada domes priekšsēdētāja Vita Paulāne norādīja, ka, ņemot vērā straujo iedzīvotāju skaita pieaugumu un pieprasījumu pirmsskolas un pamatizglītības apguvei, Upesleju sākumskola nodrošinās iespējas Stopiņu novada pašvaldībā deklarētajiem iedzīvotājiem apgūt izglītību tuvāk dzīvesvietai.

Upesleju pamatskolā pagājušajā mācību gadā speciālajās un pamatprogrammās no 1.klases līdz 9.klasei mācījās 18 skolēni, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Stopiņu novada pašvaldībā. Pārējie129 izglītojamie ir deklarēti citu pašvaldību administratīvajās teritorijās. Tie bērni, kas ir no citiem novadiem, turpinās mācīties savu novadu skolās, kurās īsteno iekļaujošās izglītības programmas. Savukārt Stopiņu novada bērni turpinās mācības savā novadā.