2014.gadā kā negatīvu Latvijas izglītības kvalitāti vērtēja tikai nepilni 15%, savukārt 2013.gadā izglītības kvalitāti Latvijā kā zemu vērtēja 23,8% iedzīvotāju, liecina pētījumu centra SKDS dati.

Vienlaicīgi pieaudzis to personu īpatsvars, kas uzskata, ka izglītības kvalitāte Latvijā ir augsta, - tā domā 22,4% aptaujāto. 2013.gadā šādi izglītības kvalitāti Latvijā vērtēja 18,7%. Labākie rezultāti šāda veida aptaujā sasniegti 2007.gadā, kad izglītības kvalitāti Latvijā kā augstu vērtēja 31,8% iedzīvotāju.

Par nepilnu pusprocentu kāpis arī to cilvēku skaits, kas uzskata, ka izglītības kvalitāte Latvijā ir viduvēja. Ja 2013.gadā šādi uzskatīja 51,3%, tad pērn kā viduvēju to vērtēja 51,8% iedzīvotāju. Šāda vērtējuma izplatība kāpj kopš 2007.gada, kad izglītības kvalitāti valstī kā vidēju vērtēja tikai 39,5%.

Pērn sasniegts arī pēdējo septiņu gadu laikā lielākais to personu skaits, kas nespēj novērtēt izglītības kvalitāti Latvijā. Uz jautājumu "Kā Jūs novērtētu pašreizējo izglītības kvalitāti Latvijā?" grūtības atbildēt radās katram desmitajam respondentam.