PIESLĒDZIES E-KLASEI

Sestdiena, 2024. gada 02. marts

Laila, Lavīze, Luīze

10890.jpeg
Foto: nyul / 123RF
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) parakstījusi vienošanos, kas uzlabos karjeras atbalstu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

VIAA vienojusies ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta īstenošanu, kurā plānots uzlabot karjeras atbalstu. Projekts veidots, lai palīdzētu jauniešiem apgūt prasmes apzinātas un mērķtiecīgas tālākās izglītības un karjeras virziena izvēlei.

Projektā "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" plānots vismaz 328 vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm nodrošināt Eiropas Sociālā fonda līdzekļus karjeras izglītības un karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošanai izglītojamajiem, kā arī nodrošināt papildizglītību vismaz 656 vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs strādājošajiem pedagogiem karjeras konsultantiem un citiem karjeras atbalsta īstenošanā iesaistītajiem speciālistiem. Paredzēts izstrādāt arī jaunus informatīvos un metodiskos materiālus gan pedagogiem karjeras konsultantiem, gan individuālai lietošanai karjeras virziena izvēles, lēmumu pieņemšanas jautājumos. 

Plānots profesionālās izglītības audzēkņiem organizēt nacionālos profesionālās meistarības konkursus, bet to laureātiem piedāvāt papildu programmu savu kompetenču pilnveidei, lai sagatavotu Latvijas komandu un nodrošinātu tās dalību starptautiskajos profesionālās meistarības konkursos EuroSkills un WordSkills.

"Mūsdienās ikvienam jāpielāgojas sociāli ekonomiskajām pārmaiņām un ar karjeras izvēli var nākties saskarties vairākas reizes dzīvē. Projektā vēlamies nodrošināt jauniešiem tādu karjeras vadības prasmju apgūšanu, kas būtu noderīgas ilgtermiņā, ietverot savu interešu un spēju izvērtēšanu, profesiju izpēti, darba tirgus attīstības tendenču apzināšanu un tālākas izglītības un karjeras ceļa izvēli," uzsver VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta direktore Inta Asare.

Projekta kopējais attiecināmais finansējums ir 21 645 410 eiro, tai skaitā ESF ieguldījums 18 398 598 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 3 246 812 eiro. To plānots īstenot Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros no 2016. gada decembra līdz 2020. gada nogalei sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām un profesionālās izglītības kompetenču centriem, informē VIAA pārstāve Kristīne Keiča.