PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 21. jūlijs

Meldra, Meldris, Melisa

sad-842518_1920.jpg
Foto: Pixabay
Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" sākta parakstu vākšana par vienas dienas pārtraukuma nodrošināšanu starp pārbaudes darbiem skolās.

Kā iniciatīvas pieteicējs norādīts Ņikita Kovaļovs. Viņš uzsvēra, ka ne Vispārējās izglītības likumā, ne likumā par valsts pārbaudījumu norises kārtību nav noteikts, ka starp diviem skolas vai valsts pārbaudes darbiem ir jābūt minimālam vienas dienas pārtraukumam. Ņ.Kovaļovs skaidroja, ka skolas pārbaudes darbi ir gan kontroldarbi par tēmām, gan darbi, kurus veido skolas administrācija, bet valsts pārbaudes darbi ir eksāmeni.

Iniciatīvā uzsvērts, ka šī trūkuma dēļ vairākās skolās tiek organizēti pat vairāki pārbaudes darbi vienā dienā un vairākas dienas pēc kārtas, kas, Ņ.Kovaļova ieskatā, ir pilnīgi nepareizi. Pirmkārt, gatavoties vairākiem pārbaudes darbiem ir ļoti grūti, tāpēc pazeminās skolēnu rezultāti un vēlme gatavoties. Otrkārt, skolēniem sāk pietrūkt brīvā laika, kas neļauj daudzpusīgi izglītoties, nav iespējams piedalīties ārpusskolas pasākumos. Treškārt, šāda pārslodze apdraud skolēnu veselību, samazina miega daudzumu un atpūtas laiku, uzskaitīja iniciatīvas autors.

"Šogad Izglītības un zinātnes ministrija izveidoja tādu valsts pārbaudījumu grafiku, kurā obligātais eksāmens latviešu valodā un izvēles eksāmens informātikā notiks bez nevienas dienas pārtraukuma. Eksāmeni nosaka skolēnu nākotni. Kāpēc skolēniem nav iespējas parādīt visas savas spējas divos eksāmenos? Kāpēc viņiem vajag pielāgoties šiem apstākļiem un samierināties ar to, ka rezultāti šāda nepareizi sastādīta grafika dēļ var būt zemāki?" satraucies Ņ.Kovaļovs.

Tāpēc viņš rosina atbalstīt iniciatīvu, kas paredz izmaiņas Vispārējās izglītības likumā, valsts pārbaudījumu norises kārtībā un noteikumos par valsts pārbaudes darbu norises laiku gan 2017./2018.mācību gadā, gan nākamajos mācību gados, lai valsts un skolas pārbaudes darbi tiktu organizēti ar minimālu vienas dienas pārtraukumu starp diviem darbiem.

"Amatpersonām ir grūti iedomāties, kāds ieguvums būs no šīs vienas dienas starp kontroldarbiem vai eksāmeniem, bet skolēni to saprot un atbalsta," uzskata Ņ.Kovaļovs.

Viņš pārliecināts, ka skolēniem šādu izmaiņu rezultātā būs vairāk laika, lai sagatavotos kontroldarbiem, skolēni varēs kvalitatīvāk gatavoties katram darbam. Tāpat skolēniem būs vairāk brīvā laika un viņi varēs apmeklēt ārpusskolas pasākumus un attīstīt sevi ne tikai pēc skolas programmas. Treškārt, samazināsies skolēnu pārslodze, palielināsies miega daudzums un atpūtas laiks.