Tā uzskata Vecumnieku novada pašvaldībā, informē ziņu aģentūra LETA.

Novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Kovals komentē, ka IZM iecere šādā veidā optimizēt vidusskolu tīklu rada risku, ka neizdosies sasniegt izglītības pamatnostādnēs izvirzīto mērķi - palielināt to bērnu skaitu, kuri apgūst vidējo izglītību.

"Daļa bērnu pēc 9.klases beigšanas vēl nav gatavi lielajai dzīvei, un vienīgais attīstības ceļš ir mācības tuvākajā vidusskolā, jo pretējā gadījumā viņi paliks mājās un pievienosies tā saucamajiem NEET (no angļu val. - "not in employment, education or training") jauniešiem, kuri nav iesaistīti ne nodarbinātībā, ne izglītībā un kuru skaitu IZM vēlas mazināt," uzsvēra J. Kovals.

Viņš secinājis, ka saistībā ar IZM ieceri ir daudz neskaidrību, jo publiski ir nosaukti tikai cipari, bet nav skaidroti citi nosacījumi. Piemēram, tiek minētas izņēmumu iespējas, bet nav pateikts maksimālais laiks, kādā bērns jānogādā līdz skolai, vai attālums starp vidusskolām. Tāpat neesot skaidrības, kas notiks ar vidusskolu klasēm, kur ir nepietiekams audzēkņu skaits.

Vecumnieku novadā ir četras vidusskolas, un, pēc IZM nosauktajiem skaitļiem, nepietiekams audzēkņu skaits ir trīs vidusskolās. Vecumnieku novadā jau ir slēgtas divas pamatskolas Kurmenē un Bārbelē.

E-klase jau rakstīja, lai sakārtotu Latvijas skolu tīklu, IZM rosinājusi ieviest minimālo skolēnu skaitu 10.klases atvēršanai.